Marttaopinnot tarjoavat jäsenille mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Voit valita erilaisia opintokokonaisuuksia, joissa saat syventyä haluamaasi aihealueeseen eri laajuisesti käytäntöä ja teoriaa yhdistellen. Opintoja voit suorittaa itsenäisesti tai vertaisopintoryhmässä. Onnistunut opiskelu innostaa, kannustaa ja antaa uskoa omiin kykyihin.

Opinnot voi suorittaa vaikka kaikki, kuitenkin aina yhtä kerrallaan

  • Taitoavaimet on kolmiportainen järjestötietouden ja kotitalousneuvonnan sisältöalueiden opintokokonaisuus.
  • Erikoisavaimen voi suorittaa kun kolmas taitoavain on suoritettu
  • Harrastusmerkin voi suorittaa kuudella eri aihealueella. Aiheita ovat kodinhoito, kotipuutarhanhoito, kädentaidot, Naiset ja kehitys, ruoka ja ravitsemus sekä luonnonyrtit.
  • Osaajapassin voi suorittaa järjestö-, puutarha-, käsityö- ja sieniosaamisen alueilla. Harrastusmerkki ja Osaajapassi eivät vaadi edeltäviä opintoja.

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelijaksi ilmoittaudutaan sivun vasemmassa laidassa olevan linkin kautta Ilmoittaudu marttaopintoihin.  Kun ilmoittautumisesi on saapunut perille, saat postin kautta taitoavaintyökirjan ja opastusta opintovastaavalta. Mikäli haluat suorittaa opinnot Moodlessa, sähköisellä oppimisalustalla, saat tunnukset sähköpostilla.

Opintotoiminnan infot

Marttapiirit  järjestävät opintotoiminnan infoja.  Seuraa alueesi piirin tapahtumakalenteria ja ilmoittaudu mukaan.  Tilaisuudessa kuulet marttojen opintopolusta sekä ja opintojen sisällöstä. Voit myös aloittaa opintojen suorittamisen ja saada ohjausta. Ohjauksesta on hyvä sopia edeltä käsin opintovastaavan kanssa.

Uuden oppiminen ja opiskelu yhdessä on mielenkiintoista, haastavaa ja kivaa!