Vuonna 2019 Marttaliitto ja Marthaförbundet täyttivät 120 vuotta. Myös Kätilöliitto juhli saman aikaan 100 vuotista taivaltaan. Yhteisen juhlavuoden kunniaksi järjestöt toteuttivat yhteisen Sukat äidille -tempauksen.

Sukat äidille oli vuonna 2019 toteutettava juhlavuoden tempaus. Vuoden aikana järjestöt lahjoittivat ensimmäisen lapsensa synnyttäneille ja adoption kautta äidiksi tuleville villasukat. Villasukkien avulla osoitettiin ensisynnyttäjille tukea ja kerrotiin välittävästä ja arvokkaasta työstämme.

Kutsuimme martat, marthat, kätilöt sekä muut innokkaat vapaaehtoiset tekemään erilaisia ja eri tekniikoilla tehtyjä villasukkia uusille äideille vuoden 2019 aikana. Lämmin kiitos kaikille tempaukseen osallistuneille!

Lahja naisilta naisille – Martat ja kätilöt lahjoittivat juhlavuotensa kunniaksi 22 000 paria villasukkia ensimmäisen lapsensa saaneille äideille

Marttojen ja kätilöiden tekemät yli 22 000 villasukkaparia on jaettu uusille äideille synnytyssaleissa, heräämöissä ja adoptiojärjestöjen kautta. Järjestöt halusivat tehdä Sukat äidille -tempauksella näkyväksi naisten välisen solidaarisuuden ja järjestöjen tarjoaman tuen äideille ja perheille. Kampanja oli sekä martoille että kätilöille iso yhteinen ponnistus.

– Marttojen toiminnassa naiset ovat aina olleet toistensa tukena. Tämä kampanja onkin ennen kaikkea naisten lahja naisille. Haluamme auttaa äidiksi tulleita siinä isossa tehtävässä, jonka he lapsen syntyessä saavat. Marttajärjestöllä on paljon tietoa ja se tarjoaa tukea äideille ja lapsiperheiden arkeen, toteaa Marttaliiton kansalaistoiminnan johtaja Reija Salovaara.

Marttaliitto on laskenut, että vuoden aikana tehtyjen 22 000 villasukan tekemiseen on käytetty yli 176 000 vapaaehtoistuntia. Lähes kaikki sukat on tehty marttojen ostamista langoista, joten lahjalla on myös merkittävä taloudellinen arvo. Enimmillään yksittäiset martat ovat tehneet vuoden aikana yli 100 ja jopa 150 paria villasukkia.

Ilmoitus valmiista villasukista

Valitettavasti sukkamäärien keräämistä varten luodut  taulukot eivät enää toimi.

Sukkamäärien kirjaamista voidaan kuitenkin edelleen tehdä yhdistysten toiminnan tilastointiin kohtaan järjestötoimi sukat äidille. Vuoden 2019 tilastoja voi päivittää helmikuun 2020 loppuun saakka.

YHTEISTYÖSSÄ