Monimuotoinen piha

Näkyykö pihassa eläimiä ja hyönteisiä? Onko pihassa riittävästi erilaisia paikkoja kasvilajeille, linnuille, perhosille ja hyönteisille? Onko luonnonalueita, niittyjä, kukkaketoja ja metsää? Onko kukkia, lahopuuta ja muita paikkoja myös hyönteisille? Onko maassa lieroja, siiroja ja muuta elämää?