|

|

Oulun kaupungin kestävän kehityksen tunnustuspalkinto Pohjois-Pohjanmaan Martoille

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta myöntää joka toinen vuosi kestävän kehityksen tunnustuspalkinnon. Palkinnon tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen toteutumista niin ekologisen, sosiaalisen, kulttuurillisen kuin taloudellisenkin ulottuvuuden alueilla. Palkinto on tunnustus ansiokkaasta ja esimerkillisestä kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottavasta toiminnasta. Palkinnon tarkoituksena on myös lisätä kuntalaisten ympäristötietoisuutta ja kannustaa asukkaita toimimaan kestävän kehityksen tarkoitusperien mukaisesti.

Vuoden 2018 palkinto on päätetty myöntää Pohjois-Pohjanmaan Martoille

Marttaliitto eli Martat on suomalainen kotitalousneuvontajärjestö, joka edistää kotitalouden arvostusta sekä kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Järjestö viettää parhaillaan 120-vuotisjuhlavuottaan (perustettu 1899). Pohjois-Pohjanmaan Martat on yksi neljästätoista alueellisesta Marttapiiristä ja siihen kuuluu 51 Marttayhdistystä, joista 23 toimii Oulussa.

Martat ovat koko toimintansa ajan edistäneet tälläkin hetkellä hyvin ajankohtaisia kestävään kehitykseen liittyviä teemoja, kuten kestävän kotimaisen ruoan valmistusta ja ruokahävikin vähentämistä sekä tavaroiden korjausta ja kierrätystä. Järjestön tavoitteena on kestävä arki, jossa jokainen voi keventää ympäristön kuormitusta helpoilla ja arkipäiväisillä ratkaisuilla. Marttojen kestävän arjen ratkaisut ovat vastauksia tavallisen kotitalouden kysymykseen: ’Mitä me voimme tehdä ympäristömme hyväksi?’

Kestävän kehityksen tunnustuspalkinto on myönnetty vuodesta 1999 alkaen ja sen ovat saaneet Timosenkosken luontokoulu (1999), Tervatulli Oy (2001), Yritetään yhdessä ry (2003), Alakööki (2005), Oulun palvelualan opisto (2007) ja Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen Retkikerho (2010), Liminganlahden luontokeskus (2012), ”Metsän oppimispolku” -tapahtuma (2014) ja Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys ry (2016).

Lisätietoja