Helppohoitoinen piha

Helppohoitoisen pihan toiminnot on sijoitettu pihalle järkevästi, kulkuväylät ovat tarpeellisia ja selkeitä, ja piha on koko perheen käytössä. Yksittäisten kasvien sijaan helppohoitoisessa pihassa on kasviryhmiä. Nurmikko, kasviryhmät ja pihan pinnat on huolellisesti rajattu.