VILPPU – Vapaaehtoistoiminta ikäihmisten arjen tukena (2018-2020)

Savon Martat ry toteuttaa toimintaa vuonna 2019 Kuopiossa ja 2020 Mikkelissä.

Valtakunnallisessa hankkeessa kehitetään vapaaehtoistoiminnan malli, sitä tukevat koulutukset ja vapaaehtoisten vertaistuen muodot sekä aloitetaan vapaaehtoistoiminta. Vilppu-hankkeen vapaaehtoiset toimivat ikäihmisten arjen tukena hyvinvointia edistäen. Käynnistettävällä uudella toimintamuodolla tuetaan ikääntyvien kotona asumista sekä vähennetään yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. Hanke tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia martoille ja muille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.
Hankkeen päätavoitteita ovat: Ikääntyneiden terveyden, hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn edistäminen
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
Vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat voimaannuttava ryhmätoiminta ikääntyneille sekä tempaus-vapaaehtoisuus (valtakunnalliset tempaukset vuosina 2019 ja 2020). Vapaaehtoistoiminnan tueksi kehitetään koulutuksia, materiaaleja, työnohjauksellista tukea ja vapaaehtoisen polkua. Vapaaehtoiset ohjaavat toimintaa pareittain tai pienissä ryhmissä. Piirien työntekijät tukevat ja johtavat oman alueensa vapaaehtoistoimijoita.
Hankkeessa tarjotaan koulutusta sekä vapaaehtoisille, että vapaaehtoistoimintaa koordinoiville työntekijöille. Yhteistyökumppaneina toimivat Ikäinstituutti ja Pelastakaa Lapset ry. Kolmen toimintavuoden aikana toimintaa toteutetaan yhteistyössä vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa. Hankkeessa kehitetään onnistuneen vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä ja tuetaan asiakkaiden ja vapaaehtoisten voimaantumista.

Toimintaa tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

 

Jaa sivu