|

|

Lapsiperheiden kotirumba saatiin rullaamaan yhteistyön voimin

Marttaliitto ja Marthaförbundet saivat vuoden 2010 Yhteisvastuukeräyksen tuotoista 855 310 euroa. Tästä lähti käyntiin hanke Kotirumba rullaamaan/Operation vardag. Hankkeessa haluttiin kotitalousneuvonnalla tukea ja auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsiperheitä. Marttojen ammatilliset kotitalousneuvojat toteuttivat hanketta yhteistyössä mm. seurakuntien, kuntien sosiaalitoimen ja neuvoloiden kanssa. Hanketta toteutettiin valtakunnallisesti yli sadalla paikkakunnalla ja sillä tavoitettiin 3 460 henkilöä. Toiminta oli perheille vapaaehtoista ja maksutonta.

Marttaliitto ja Marthaförbundet saivat vuoden 2010 Yhteisvastuukeräyksen tuotoista 855 310 euroa. Tästä lähti käyntiin hanke Kotirumba rullaamaan/Operation vardag. Hankkeessa haluttiin kotitalousneuvonnalla tukea ja auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsiperheitä. Marttojen ammatilliset kotitalousneuvojat toteuttivat hanketta yhteistyössä mm. seurakuntien, kuntien sosiaalitoimen ja neuvoloiden kanssa. Hanketta toteutettiin valtakunnallisesti yli sadalla paikkakunnalla ja sillä tavoitettiin 3 460 henkilöä. Toiminta oli perheille vapaaehtoista ja maksutonta.

”Hankkeen käynnistyessä Suomessa eli köyhyydessä lähes 135 000 lasta. Varhaislapsuudessa koettu pitkäaikainen köyhyys vaikuttaa kielteisesti muun muassa lapsen sosiaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen. Lapsiköyhyys on myös suuri yhteiskuntapoliittinen haaste. Ongelmia ei ratkaista yksinomaan rahalla ja palveluita vahvistamalla. Yhteisvastuu halusi lähteä rakentamaan matalan kynnyksen auttamismallia, jossa vertaistuella on myös merkittävä rooli”, sanooTapio Pajunen, Yhteisvastuun keräysjohtaja.

Perheille tarjottu neuvonta koostui kotikäynneistä ja ruokakurssisarjoista. Hankkeen keskeinen elementti oli kotikäynnit, joita ei aiemmin ollut toteutettu näin laajamittaisesti marttajärjestöjen neuvonnassa. Tavoitteena oli vahvistaa lapsiperheiden kotitaloustaitoja ja arjen rutiineja yhdessä tekemällä ja tarjoamalla onnistumisen iloa. Kurssisarjoja toteutettiin 217 ja kotikäyntejä tehtiin 269 perheeseen.

”Työ oli haastavaa ja vaati neuvojan koko osaamiskirjon käyttöä. Hankkeessa tuli selkeästi esille, että perheet tarvitsevat kanssatekijöitä, eivät vain neuvoja. Kurssit puolestaan tarjosivat perheille mahdollisuuden tavata toisia perheitä ja samalla oppia hyödyllisiä asioita”, kertoo Milla Härkönen, Marttaliiton kehittämispäällikkö.

”Kotona tehty neuvonta on antanut meille ainutlaatuisen mahdollisuuden työskennellä perheiden kanssa heidän omassa ympäristössään ja lähteä heidän tarpeistaan kohti sujuvampaa ja kestävämpää arkea”, toteaa Marthaförbundetin hankekoordinaattori Solveig Backström.

”Suurin hyöty kotona tehdystä neuvonnasta oli se, että ulkopuolisen tuella sai apua arkirutiinien luomiseen. Pieniin itsestään selviin arkipäiväisiin asioihin, joita ei itse enää huomaa, mutta niitä pitäisi osata ajatella. Kaikki oli järjestelmällisempää ja tarkoituksenmukaisempaa kotitalousneuvojan kotikäynnin jälkeen. Lapset tarvitsevat rutiineja ja säännöllisyyttä”, sanoo asiakas ja kolmen lapsen isäUrmas Hilapieli.

”Marttojen ja Marthaförbundetin tekemä työ täydentää hyvin muuta lapsiperheiden parissa tehtävää työtä yhteiskunnassa. Tarvitaan sitoutuneita yhteistyökumppaneita ja taloudellisia resursseja. Ammattitaitoa, osaamista ja kokemusta löytyy marttojen kotitalousneuvojilta. Lapsiperheiden kanssa tehtävä työ on ennaltaehkäisevää työtä”, summaa hankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtaja Merja Siltanen, Marttaliiton puheenjohtaja 2004–2011.

Lisätietoja:

Marttaliitto ry

Kehittämispäällikkö Milla Härkönen, p. 050 435 4225, milla.harkonen (at) martat.fi

Marthaförbundet
Hankekoordinaattori Solveig Backstöm, p. 043 820 0070, solveig.backstrom (at) martha.fi

Yhteisvastuu

Kampanjasuunnittelija Salla Peltonen, p. 044 288 4476

Marttaliitto ry

Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden arvostusta. Järjestö antaa jäsenilleen taitoja ja valmiuksia vaikuttaa omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa. Marttaliitto suunnittelee järjestön toimintaa ja julkaisee kotitalouksia varten ruokaan, ravitsemukseen, puutarhanhoitoon, ympäristöön, kodin talouteen ja kodinhoitoon liittyvää aineistoa. Marttaliittoon kuuluu 16 piiriä, joissa ammattitutkinnon suorittaneet kotitalous- ja puutarhaneuvoja järjestävät kursseja ja opetusta. Marttayhdistyksiä on 1 200 ja niissä on yli 45 000 jäsentä. Yhdistykset kokoontuvat marttailtoihin kotitalouskurssien, kädentaitojen, luentojen ja opiskelujen merkeissä.

Finlands svenska Marthaförbund rf

Marthaförbundet on Suomen suurin ruotsinkielinen naisjärjestö. 

Liittoon kuuluu yli 10 000 jäsentä. Tavoitteemme on edistää kaikkien suomalaisten naisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia. Teemme työtä kestävän elämäntavan puolesta tietoisten valintojen kautta.

Yhteisvastuu

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Joka kevät Yhteisvastuun reilut 35 000 arkienkeliä lähtevät liikenteeseen keräyslistojen ja -lippaiden kanssa heikoimmassa asemassa olevien lähimmäistemme auttamiseksi. 60 % keräyksen tuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. 20 % käytetään vuosittain vaihtuvaan kohteeseen Suomessa ja 10 % paikallisseurakuntien sekä 10 % kirkon tekemään avustustyöhön.