|

|

Marttaliiton vuosikokouksessa esitettiin kannanotto ja valittiin uusi hallitus

Marttaliitto sai vuosikokouksessa uusia kasvoja hallitukseen. Lea Sairanen jatkaa puheenjohtajana. Vuosikokokouksessa esitettiin myös kannanotto hyvän ja turvallisen arjen puolesta.

Marttaliiton hallitukseen valitut 16.4.2016

Marttaliiton hallitukseen oli ehdolla poikkeuksellisen suuri määrä luottamushenkilöitä, kiitos kaikille ehdokkaille. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle yksimielisesti Lea Sairanen. Hallituksen jäseniksi valittiin erovuoroisten tilalle uusina jäseninä Jenny Salmela, Sirpa Pietikäinen, Anna Koivisto ja jatkokaudelle Riikka Vacker. Hallituksessa jatkavat vuosi sitten valitut Sari Granni, Hanne Heikkilä, Päivi Kukkola ja Mirja Stålnacke. Marttaliiton hallituskaudet ovat kaksivuotisia.

Marttaliitto kiittää kokousedustajia  aktiivisuudesta ja vaikuttamisesta.

Hyvä ja turvallinen arki kuuluu kaikille

Marttaliiton vuosikokouksessa 16.4. esitettiin myös kannanotto hyvän ja turvallisen arjen kuulumisesta k a i k i l l e. Marttajärjestö sanoutuu irti rasismista ja syrjinnästä ja haluaa edistää rauhallista ja tietoihin perustuvaa keskusteluilmapiiriä. Suomen tulevaisuuden menestystekijä tulee olemaan yhteiskuntamme kyky kohdata erilaisia ihmisiä yksilöinä ja monimuotoisina perheinä ja tukea kaikkien osaamisen käyttöönottoa. Koulutus ja kotitaloustaidot ylläpitävät yhteiskuntarauhaa erilaisissa elämäntilanteissa. Marttaliitto vaatii, että nämä taidot on turvattava kaikille.

Lue kannanotto täältä.


Kuvat: Aino Huovio / Marttaliitto