Hallitse rahojasi -työkalupakit raha-asioiden puheeksi ottamiseen

Tarvitsetko uusia työvälineitä raha-asioiden puheeksi ottamiseen opetus-, ohjaus- tai neuvontatyössä? Rahasta puhuminen ei aina ole helppoa, mutta toiminnallisin ja ajatuksia herättävin menetelmin siihen on mahdollista saada uutta näkökulmaa.

Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteinen Rahat riittää! -hankkeessa on vuosien 2018-2020 aikana kehitetty ja käytännössä kokeiltu lukuisia erilaisia ennakoivan talousneuvonnan materiaaleja ja menetelmiä. Olemme koostaneet niistä parhaat kahdeksi erilliseksi talousneuvonnan työkalupakiksi:

Tältä sivustolta löydät työkalupakit sekä niihin liittyvät lisämateriaalit erillisinä tiedostoinaan.

Hallitse rahojasi – Miten tukea itsenäistyvää nuorta ottamaan omat raha-asiat haltuun?

Rahat riittää! -hankkeen ensimmäinen kohderyhmä ovat olleet itsenäistyvät, omaan kotiin muuttavat nuoret. Nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattu talousneuvonnan työkalupakki käsitteleekin monipuolisesti itsenäistymiseen liittyviä teemoja oman talouden ja kuluttajuuden näkökulmasta. Nuorten Hallitse rahojasi -työkalupakin materiaalit soveltuvat myös muiden kuin itsenäistyvien nuorten parissa tehtävään työhön.

Talousneuvonnan materiaalien ja menetelmien käyttöönoton helpottamiseksi olemme jakaneet ne viiteen teemaan. Työkalupakin teemat ovat:

  • Oman talouden kartoittaminen
  • Arjen rahankäyttö ja kuluttaminen
  • Oman talouden suunnittelu ja ennakointi
  • Asuminen
  • Säästäminen ja velat
Työkalupakkiin pääset tutustumaan klikkaamalla tätä kuvaa

Hallitse rahojasi – Miten varautua ajoissa taloudellisesti työelämästä eläkkeelle siirtymiseen?

Toinen Rahat riittää! -hankkeen kohderyhmistä on ollut työelämästä 5-10 vuoden sisällä eläkkeelle siirtyvät. Hankkeen kohderyhmän rajauksesta huolimatta tämän työkalupakin sisällöt ovat hyödynnettävissä monipuolisesti työikäisten henkilöiden parissa tehtävässä neuvonta-, ohjaus- ja opetustyössä.

Työelämästä eläkkeelle siirtyvien työkalupakin teemat ovat samat kuin nuorille suunnatussa työkalupakissa. Myös osa tehtävistä on samoja, sillä kokemuksiemme perusteella monet neuvonnan muodot soveltuvat useammalle eri kohderyhmälle.

Työkalupakkiin pääset tutustumaan klikkaamalla tätä kuvaa