|

|

Marttojen eduskuntavaalitavoitteet: Hyvästä arjesta parempi maailma

Kaksi patalappua, joihin on kirjailtu teksti 1,5 astetta.
Martat ympäri Suomen osallistuvat eduskuntavaalivaikuttamiseen yhteisellä ilmastomuutoksen hillitsemisen viestillä 1,5º.

Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista ja päätöksistä. Marttaliitto haastaa puolueet ja eduskuntavaalien ehdokkaat sekä valittavat uudet kansanedustajat tekemään ympäristön, talouden ja terveyden kannalta kestävää ja pitkäjänteistä politiikkaa. Lue alta Marttojen eduskuntavaalitavoitteet ja ole mukana vaalikampanjassa.

Kutsumme päättäjien lisäksi jäsenemme eli martat, marttayhdistykset ja marttapiirit edistämään tavoitteita kanssamme. Suomen tulevaisuus on vaikuttamisen arvoinen. Kannustamme kaikkia marttoja äänestämään ja innostamaan myös läheisiään vaaliuurnille.

Ole mukana Marttojen vaalikampanjassa

 1. Äänestä vaaleissa ja innosta läheisesikin uurnille. Eduskuntavaalien vaalipäivä on 2.4.
 2. Lue Marttojen vaalitavoitteet tältä sivulta, tykkää ja jaa niitä somessa.
 3. Juttele ehdokkaiden kanssa esimerkiksi vaalitapahtumissa ja torilla, kysy, mitä mieltä he ovat Marttojen teemoista.  Voit myös lähettää Marttojen vaalitavoitteet alueesi ehdokkaille.
 4. Osallistu aktivismikirjontaan. Lue lisää tästä linkistä.
 5. Järjestäkää marttapiirissä tai yhdistyksessä vaalikahvila ja kutsukaa ehdokkaita keskustelemaan Marttojen teemoista. Lue lisää tästä linkistä.
 6. Tule Marttaliiton yhdessä Takuusäätiön ja Sininauhasäätiön kanssa järjestämään vaalikeskusteluun kestävästä ja oikeudenmukaisesta tulevaisuudesta. Vaalikeskustelu järjestetään 9.3.2023 klo 14-15.30 Helsingissä Kansallismuseon auditoriossa.

Marttojen eduskuntavaalitavoitteet

Martat vaativat, että seuraavat asiat otetaan huomioon seuraavalla hallituskaudella.

Tavoite 1: Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen

 • Järjestöjen pitkäjänteinen rahoitus ja valtionavustuksen taso turvataan siirrettäessä Veikkauksen rahapelitoiminnan tuotot osaksi valtion budjettia.
 • Järjestöjen mahdollisuuksia varainhankintaan parannetaan.
 • Suomi on järjestöjen maa, pidetään tästä kiinni.

Tavoite 2: Tasa-arvo ja naisten oikeudet osaksi ilmastotoimia ja kehitystä

 • Päätösten sukupuolittuneet vaikutukset ja tasa-arvo arvioidaan ja otetaan huomioon ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja torjunnassa sekä Agenda2030-tavoitteiden toimeenpanossa niin Suomessa kuin maailmalla.
 • Sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittämistä jatketaan osana kestävän kehityksen budjetointia.
 • Naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien edistäminen nostetaan Suomen kehityspolitiikan päätavoitteeksi.

Tavoite 3: Luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjuminen

 • Luonto- ja ilmastokriisiä on ratkaistava samanaikaisesti, ja ymmärtäen niiden kytkeytyneisyys, jotta ei toista ongelmaa ratkaistaessa pahenneta toista.
 • Suomi sitoutuu Euroopan unionin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joiden avulla luontokato pysäytetään vuoteen 2030 mennessä.
 • Suomi pitää kiinni tavoitteestaan saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035.
 • Ekologisessa siirtymässä varmistetaan politiikkajohdonmukaisuus. Planetaariset rajat huomioidaan kaikessa päätöksenteossa, myös niissä politiikkatoimissa, jotka eivät ole suoraan kytköksissä ekologiseen siirtymään.
 • Ilmastokriisin ratkaisemisessa huolehditaan, että samalla pikemminkin vähennetään sosiaalista eriarvoisuutta, kuin lisätään sitä.

Tavoite 4: Ravitsevaa ruokaa kaikille

 • Valtion tulee edistää reilua siirtymää kohti ilmaston ja ympäristön kannalta kestävää ruokajärjestelmää ja kulutusta.
 • Kaiken ikäisille suunnattua ruoka- ja ympäristökasvatusta tuetaan takaamalla riittävästi oppitunteja koulujen kotitalousopetukseen sekä osoittamalla riittävästi rahoitusta kolmannen sektorin toimintaan.
 • Suomen kehityspolitiikan ja -rahoituksen tulee edistää kestäviä ruokajärjestelmiä ja globaalia ruokaturvaa.

Lue täältä tavoitteista tarkemmin.