|

|

Naisjärjestöt vaativat naisten moninaisuuden tunnistamista – translaki uudistettava

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksen julkilausuma 20.11.2017

Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten oikeuksien ja aseman edistäminen vaatii naisten moninaisuuden huomioimista yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Tasa-arvon toteutuminen edellyttää, että yhteiskuntaa kehitetään heikoimpaan asemaan asetettujen ihmisryhmien tarpeista käsin. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää tärkeänä, että myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien naisten oikeudet toteutuvat täysimääräisinä yhteiskunnassamme.

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja sen 400 000 naista vaativat sukupuolen moninaisuuden tunnistamista ja translain välitöntä uudistamista. Nykyinen lainsäädäntö edellyttää sukupuoltaan korjaavilta lisääntymiskyvyttömyyttä, ja on tältä osin selvästi jäljessä muita Pohjoismaita. Suomi on saanut aiheesta useita huomautuksia kansainvälisiltä valvontaelimiltä: esimerkiksi toukokuussa 2017 YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (UPR) useat jäsenmaat kehottivat Suomea poistamaan vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä. Myös YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CEDAW) on vuonna 2014 antamissaan loppupäätelmissä suosittanut epäkohdan korjaamista pikaisella lakiuudistuksella. Voimassa oleva laki loukkaa transihmisten ihmisoikeuksia, oikeutta itsemäärittelyyn ja keholliseen koskemattomuuteen.

Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto ja sen 58 jäsenjärjestöä, Marttaliitto mukaan lukien, ponnistavat naisten moninaisuudesta. Keskusliitto kokoaa yhteen eri-ikäisiä naisia eri koulutustaustoista ja ammattikunnista ja toimii sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman ja oikeuksien edistämiseksi yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Jäsenjärjestöissämme ovat edustettuina naiset laajasti. Erilaiset näkökulmat ja kokemukset sekä jäsenjärjestöjen keskinäinen yhteistyö ovat toimintamme ja asiantuntijuutemme keskeinen voimavara. 


Lisätiedot

  • NJKL:n verkkosivut
  • NJKL:n puheenjohtaja Eva Biaudet, eva.biaudet@eduskunta.fi, puh. 050 314 0205
  • NJKL:n pääsihteeri Terhi Heinilä, terhi.heinila@naisjarjestot.fi, puh. 040 530 5544
  • Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä, marianne.heikkila@martat.fi, 050 375 1195

Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöt