|

|

Tiedote: Marttaliiton syyskokouksessa henkilövalintoja ja kannanotto

Marttaliiton syyskokous pidettiin Marttatalossa Helsingissä 27.10.2012. Kokouksen avasi liitossa ensimmäistä kauttaan puheenjohtajana toimiva Lea Sairanen. Kokouksessa valittiin uusia jäseniä hallitukseen.

Marttaliiton syyskokous valitsi seuraavat henkilöt hallitukseen vuosille 2013 – 2014:

Uusina jäseninä Marttaliiton hallitukseen valittiin toimistosihteeri Sari Granni Harjavallasta ja ammattiopettaja Airi Väänänen Iisalmesta.

Erovuoroisista jäsenistä uudelleen tehtävään valittiin opiskelija Maija Lepistö Tampereelta ja kirkon nuorisotyönohjaaja Pia Rättyä Kempeleeltä.

Hallituksen jäseninä jatkavat toiminnanjohtaja Ulla Kumpula Jyväskylästä, assistentti Riitta Leinonen Turusta, projektipäällikkö Helena Puhakka-Tarvainen Joensuusta ja opetusneuvosRiikka Vacker Espoosta.

Ensimmäisenä varajäsenenä jatkaa Hanna Heikkilä Hämeenlinnasta. Toiseksi varajäseneksi valittiin emäntä Sari Seppälä Kouvolasta.

Kokous antoi seuraavan kannanoton:

Marttojen kotitalousneuvonta ehkäisee syrjäytymistä

Marttaliiton syyskokous esittää huolensa kotitalousneuvonnan edellytysten säilymisestä. Valtionavustuksen leikkaus vaikuttaa erityisesti neuvontaa eniten tarvitseviin. Pitkällä aikavälillä tämä tulee kalliiksi, sillä yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle yli miljoona euroa. 

Lapsiperheen joutuminen vaikeuksiin lisää tutkimuksen mukaan merkittävästi lapsen riskiä syrjäytyä. Marttaliiton antama kotitalousneuvonta toimii varhaisena tukena ja sosiaalisena pääomana, jolla voidaan estää merkittävästi ylisukupolvista syrjäytymistä ja suurempia ongelmia. Kotitalousneuvonta tarjoaa ihan tavallisia asioita, joiden avulla pyritään ehkäisemään sosiaalisten taitojen ja tietojen puutetta.

Yli sadan vuoden ajan annetulla valtakunnallisella kotitalousneuvonnalla tuetaan arjessa selviytymistä, lisätään terveyttä edistäviä tietoja ja taitoja, herätetään kiinnostus kodin töihin ja tarjotaan yhdessä tekemistä.

Avoimeen neuvontaan hakeutuvat useimmiten aktiiviset kansalaiset, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan uutta. Avoimen neuvonnan ja järjestön jäsenille suunnatun toiminnan lisäksi järjestö antaa kohdennettua neuvontaa erityisryhmille, kuten heikoimmassa asemassa oleville perheille, maahanmuuttajille, vankilasta vapautuville, mielenterveys- ja päihdeongelmaisille, nuorille ja työttömille. Nämä ryhmät eivät hakeudu omatoimisesti maksullisille kursseille, vaan heidät tavoitetaan kuntien sosiaalitoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kautta. Neuvontaa tarvitsevien määrä on jatkuvassa kasvussa, joten siihen on tarkoituksenmukaista panostaa myös valtionavustusta hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Marttajärjestön kotitalousneuvonnalla on tärkeä yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys. Neuvonnan puolueettomuutta arvostetaan. Marttajärjestö on ainoa taho, joka tarjoaa valtakunnallisesti joko maksutta tai kohtuullisella kurssimaksulla suunnitelmallista ja monipuolista arjen taitoja vahvistavaa kotitalousneuvontaa myös syrjäytymisvaarassa oleville. Järjestön kotitalousneuvonnalla tavoitetaan vuosittain noin 180 000 henkilöä.

Riittävän valtionavustuksen turvin marttajärjestön on mahdollista säilyttää koko maan kattavat palvelut ja tarjota niitä eniten neuvonnan tarpeessa oleville kansalaisille. Siksi vaadimme valtionavustuksen määrän palauttamista vähintään vuoden 2011 tasolle. 
  

Lisätietoja: Marttaliitto ry

Puheenjohtaja Lea Sairanen, p. 050 322 1726

Toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, p. 050 375 1195

Marttaliitto ry

Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Järjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Järjestö antaa jäsenilleen valmiuksia vaikuttaa omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa.

Marttaliitto suunnittelee järjestön toimintaa ja julkaisee kotitalouksia varten ruokaan, ravitsemukseen, puutarhanhoitoon, ympäristöön, kodin talouteen ja kodinhoitoon liittyvää aineistoa. Marttaliittoon kuuluu 16 piiriä, joissa ammattitutkinnon suorittaneet kotitalous- ja puutarhaneuvojat järjestävät kursseja ja opetusta. Marttayhdistyksiä on 1 200 ja niissä on yli 45 000 jäsentä. Yhdistykset kokoontuvat marttailtoihin kotitalouskurssien, kädentaitojen, luentojen, opiskelun merkeissä. www.martat.fi

Liitteenä esimerkki toimenpiteistä syrjäytymisen ehkäisemiseksi: 
Nuorten kanssa kauhan varteen paperisten työryhmäpohdintojen sijaan – tositarina Hämeenlinnasta syrjäytymisen ehkäisemisestä