| |

Miltä martta näyttää?

Viikko 12 on rasismin vastainen viikko. Marttoihin voi liittyä sukupuolesta, iästä, maantieteellisestä sijainnista, kansalaisuudesta tai kielitaidosta riippumatta. Olemme tunnettuja siitä, että meillä ei kysellä taustoja eikä titteleitä. Martoissa omia vakaumuksesta tai kulttuurista johtuvia elämäntapoja ei tarvitse erikseen perustella. Silti olemme edelleen aika valkoisia, naispuolisia ja keski-ikäisiä tai eläköityneitä.

Rasismin vastaisella viikolla Punainen Risti ja muut järjestöt kehottavat ”tunnistamaan, tiedostamaan ja toimimaan”. Onko omassa yhdistyksessä toimintatapoja, jotka tekevät keskiverrosta poikkeavalle vaikeaksi tulla mukaan? Mitkä ovat omat epävarmuuteni tai ennakkokäsitykseni siitä, kenelle marttailu kuuluu? Miten alennamme kynnystä tulla mukaan ja kokea yhteenkuuluvuutta?

Olemme persoonina monenlaisia: puheliaita ja hiljaisia, nopeita ja mietiskeleviä. Mitä useammat aivot osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja keskusteluihin, sen parempi ja mielenkiintoisempi on lopputulos. Jokaisella martalla tai kurssilaisella on taitoja, joita voi käyttää ryhmän parhaaksi. Osaaminen ja kokemus riippuu monista taustatekijöistä: iästä, koulutuksesta, harrastuksista ja elinympäristöstä. Kun uusi jäsen tulee mukaan toimintaan, vähitellen selviää, mitkä ovat juuri hänen kiinnostuksensa kohteet ja osaamiset.

Monta väriä lautasella, monenlaisia kokkeja kauhan varressa

Martat tekevät yhdessä paljon asioita, jotka eivät vaadi aktiivista kielitaitoa. Miten voimme kääntää tämän entistäkin paremmin vahvuudeksemme kutsumalla mukaan toimintaan myös ei-suomenkielisiä? Uudellamaalla on jo käynnistynyt Kansainväliset marttafrendit -ryhmä. Tampereella toimii Pirkanmaan Kansainväliset Martat. Voisiko Martoissa jatkossa toimia rinnakkain myös muilla kielillä? Suomeksi, englanniksi, arabiaksi?

Toimimme paljon ruuan parissa. Ruuan tekeminen ja syöminen yhdessä on meille iloinen asia. Myös ihmisen suhde omaan ruokavalioonsa on henkilökohtainen. Kaikkia hänen taustojaan emme voi tietää, suhtaudutaan siis kunnioittavasti erilaisiin valintoihin. Muistetaan huomioida kursseilla ja tapahtumissa osallistujien ruokavaliot ja muut toiveet liittyen maailmankatsomukseen ja elämäntapaan. Juuri nyt voimme alkaa toivottaa hyvää ramadania sitä viettäville.

Ollaan turvallinen toimintaympäristö kaikille puuttumalla loukkaavaan ja syrjivään puheeseen ja toimintaan niin Martoissa kuin muualla yhteiskunnassa, jonka tärkeä osa olemme.

Yhdenvertaisuuslaki antaa laajaa suojaa syrjinnältä. Suoja syrjinnältä on yhtä laaja riippumatta siitä, perustuuko syrjintä etniseen alkuperään, ikään, kansallisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn. Marttojen yhdenvertaisuuteen liittyvät toimintaohjeet löytyvät täältä

Punaisen Ristin kolme vinkkiä rasismia vastaan löytyvät täältä.