| |

”Nyt ymmärrän paremmin, mitä minulle tapahtui.”

”Minulla on yksi epämiellyttävä kokemus. Vanhempani läksivät kauaksi kotoa, ja silloin joku tyyppi tuli luokseni ja sanoi, että veisi minut heidän luokseen. Koska olin vain lapsi, seurasin häntä. Hän johdatti minut jonnekin. Sitten hän tarttui minuun ja raiskasi minut. Koska olin niin nuori, hän pystyi painostamaan minua olemaan kertomatta kenellekään. Hän sanoi, että jos tekisin niin, hän tappaisi minut. Jos se tapahtuisi nyt, kertoisin siitä jollekin, joka osaisi auttaa minua. Olin seitsemänvuotias. En ole koskaan kertonut tätä vanhemmilleni. Nyt kun olen tietoisempi asioista, ymmärrän paremmin, mitä minulle tapahtui. Ystäväni sanoi, että se oli ahdistelua, ja neuvoi, että jos niin vielä joskus tapahtuisi, minun pitäisi viedä asia oikeuteen.”

Näin puhuu 17-vuotias Catherine, joka on mukana malawilaisen CYECE-nuorisojärjestön kerhotoiminnassa.

Seksuaalinen väkivalta ja sukupuoleen perustuva väkivalta ovat ihmisoikeusloukkauksia, jotka heijastavat sukupuolten välisiä epätasa-arvoisia valtasuhteita.

Miehet ja pojatkin voivat kokea sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Useimmin se koskettaa silti naisia ja tyttöjä. Malawissa 41 % naisista on kokenut sitä elämänsä aikana. Tämän vuoksi tarvitaan uusia käytännöllisiä malleja väkivallan estämiseksi.

Pandemia lisää turvattomuutta

Koronapandemia on lisännyt sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa kaikkialla maailmassa. Tulojen putoaminen, haitalliset perinteet ja sukupuolinormit lisäävät uhkaa lockdownin aikana. Köyhyys on lisääntynyt, kouluja on pidetty kiinni ja terveyspalvelut keskittyvät entistä enemmän koronan ehkäisemiseen ja hoitoon. Nämä tekijät yhdessä johtavat teiniraskauksien ja lapsiavioliittojen kasvuun.

Malawissa esimerkiksi Machingan alueen korkea syntyvyys, 6,1 lasta yhtä naista kohden, johtuu vähäisestä ehkäisyvälineiden käytöstä, varhaisista avioliitoista ja teiniraskauksista. Koronan negatiivinen vaikutus lukuihin on silti musertava: tammi-kesäkuussa 2020 Machingan alueella raportoitiin jopa yhdeksänkertainen määrä lapsiavioliittoja verrattuna vuoden 2019 samaan ajanjaksoon.

Oikeuksia ajetaan yhdessä

Seksuaalioikeudet toteutuvat vain koulutuksen kautta. Yhteishankkeessamme vuosina 2021-2024 neljä seksuaalioikeuksien, naisten oikeuksien ja lasten oikeuksien asiantuntijajärjestöä yhdistää voimansa sukupuolittuneen väkivallan juurisyiden kitkemiseksi. Tuemme sekä väkivallan potentiaalisia uhreja että viranomaistahoja tunnistamaan väkivallan ja keinot sen torjumiseksi. Kaiken työn perustana on sukupuolinormeihin ja asenteisiin vaikuttaminen.

Hankkeen toteuttavat Väestöliitto, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Martat ja malawilainen nuorisojärjestö CYECE yhteistyössä. Väestöliitto kouluttaa työntekijöitä seksuaalikasvatuksessa. MLL toimii lasten oikeuksien asiantuntijana. Marttaliitto tukee naisten osuuskuntia ja muita ryhmiä näiden yritystoiminnassa. CYECE tuntee syvällisesti Malawin kulttuuriset normit ja yhteiskunnan. Sillä on myös paljon osaamista nuorten seksuaalioikeuksissa.

Väkivallan tekijöistä ja uhreista muutoksen tekijöiksi

Tulevina vuosina Machingan alueella yhteensä 5000 10-24-vuotiasta tyttöä ja nuorta naista saa tietoa oikeuksistaan, väkivallasta sekä heille kuuluvista palveluista, jotka auttavat kitkemään väkivallan syitä. Tärkeä hankkeen kohderyhmä ovat vammaiset tytöt: myös heidän tietonsa ja kykynsä hakea apua vahvistuu.

Lisäksi tuhat aikuista naista, jotka ovat näiden tyttöjen äitejä tai itse sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreja, vahvistavat lisätuloilla taloudellista itsenäisyyttään ja koulutuksella kykyään itsenäiseen päätöksentekoon. Kun seksuaaliterveyteen ja -oikeuksiin liittyviä päätöksiä voi tehdä tietoisesti, väkivallan riski pienenee.

Jos miehiä ja poikia pidetään vain väkivallan tekijöinä, he päätyvät puolustuskannalle. He voivat olla myös aktiivisia naisten oikeuksien puolustajia ja haitallisten mies- ja naiskäsitysten uudistajia. Koulupojastakin voi tulla muutoksen tekijä, ”male champion”. Siksi 2000 poikaa ja miestä otetaan mukaan seksuaalikasvatukseen.

Lähivuosien työ tavoittaa myös poliitikkoja, virkamiehiä ja muita yhteisön vastuunkantajia. Sukupuoleen perustuva väkivalta on todellinen este YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle. Catherinella ja hänen ystävillään on oikeus terveyteen, yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja taloudelliseen riippumattomuuteen. Nämä tytöt rakentavat tulevaisuuden Malawia.

Lahjoita keräykseemme tästä.

Kuvissa on malawilaisia tyttöjä ja naisia ohjaajiensa kanssa koulun pihalla, kotikylässä ja viikonloppuleirillä Malawi-järven rannalla. Haastateltavan henkilötietoja on muokattu tunnistamisen estämiseksi.