| |

Mistä muodostuu toimiva arki vauvavuoden keskellä?

Vauvavuoteen mahtuu paljon erilaisia vaiheita ja uuden opettelua. Välillä päivät sujuvat ja toisinaan voi tuntua, että kaikki takkuaa. Vanhemmuus on roolina moniulotteinen ja etenkin vauvan ensimmäinen vuosi vaatii jatkuvaa muovautumista pienen ihmisen tarpeisiin. On myös tärkeää olla unohtamatta omia tarpeitaan ja niitä asioita, jotka itselle antavat voimavaroja. Mihin kannattaa kiinnittää huomioita vauvavuoteen valmistautuessa ja sen aikana, jotta arjesta muodostuu mahdollisimman sujuva?

Valmistautuminen etukäteen kannattaa

Vauvan syntymään ja sen tuomiin muutoksiin valmistautuminen kannattaa aloittaa jo raskausaikana. Perheen sisäiset keskustelut toiveista ja ajatuksista koskien vauva-arkea ovat tärkeitä ja etukäteen käydyt keskustelut helpottavat aiheisiin palaamista myöhemmin. Keskustelu ja konkreettiset valmistelut auttavat myös mieltä valmistautumaan uuteen elämänvaiheeseen.

Vauvan tulo muuttaa perheen tuloja ja tuo mukanaan myös uusia kuluja. Raskausaika on hyvä hetki pohtia omia ja yhteisiä rahaan liittyviä odotuksia, tunteita ja merkityksiä. Avoin keskustelu rahasta on tärkeää ja se auttaa hahmottamaan, kuinka paljon rahaa on käytettävissä ja mihin se kuluu. Parisuhteessa olevien kannattaa sopia, mitkä menot ovat yhteisiä ja miten ne hoidetaan. On hyvä etukäteen sopia, miten päivittäiset kulut hoidetaan, kun toinen vanhemmista on kotona lapsen kanssa. Yhdessä sovitut käytännöt auttavat luovimaan arjessa ja helpottavat arkea pitkällä tähtäimellä.

Vauvalle tarvittavia hankintoja voi tehdä pikkuhiljaa, kaikkea ei tarvitse hankkia etukäteen. Usein voi olla viisastakin hankkia asioita vasta tarpeeseen, kun tietää, mitä omassa arjessa tarvitaan. Vauvanvaatteita ja –tarvikkeita kannattaa ostaa käytettyinä, sillä niiden käyttöikä on usein lyhyt ja siksi ne ovat hyvässä kunnossa vielä useammankin lapsen käytön jälkeen.

Myös konkreettisia kotiin liittyviä asioita on hyödyllistä miettiä etukäteen. Miten nukkumisjärjestelyt hoidetaan? Hankitaanko lapselle oma sänky vai nukkuuko hän perhepedissä? Missä vauvanvaatteet ja tarvikkeet säilytetään? Mihin vaunut mahtuvat? Millainen vaipanvaihtopiste kotiin rakennetaan? Tarpeet ja käytännöt vaihtelevat vauvavuoden aikana ja etukäteen mietitty suunnitelma ei aina oman vauvan kohdalla toimikaan. Käytänteitä voi ja kannattaa muuttaa, toimivat tavat löytyvät ajan kanssa.

Omat tavat toimia

Toimiva arki vauvavuoden aikana ja siitä eteenpäinkin luodaan arjen pienillä teoilla. On tärkeää eri vaiheiden keskellä pitää kiinni omista tavoista olla vanhempi ja perhe. Riittävän hyvä, omannäköinen vanhemmuus on parempi tavoite kuin mahdottomaksikin tehty täydellisyyden tavoittelu. Vauvavuosi opettaa vanhempaa paljon, mutta valmista vanhemmuudessa ei tule. Vanhemmuus vaatiikin jatkuvaa sopeutumista ja tilanteen tarkastelua – mihin olen tai olemme nyt tyytyväisiä, olisiko jotain syytä harkita uudelleen tai tehdä ehkä toisin?

Vertailu toisiin vanhempiin, tuttuihin tai tuntemattomiin, ei kannata. Perheiden elämäntilanteet ja käytettävissä olevat voimavarat ja resurssit vaihtelevat ja ovat sidoksissa perheenjäsenten ja vanhempien henkilökohtaisiin kokemuksiin. Vaikka toisten tapa toteuttaa vanhemmuutta, ylläpitää kotia tai menetellä kulutustottumusten parissa voisi vaikuttaa kadehdittavalta, ei toisten arkeen ja elämään koskaan pääse ulkopuolelta täysin kiinni. Vertaiselta voi toki halutessaan kysyä vinkkejä esimerkiksi vauvavuoden vaiheisiin ja silloin se voi hyvällä tapaa tukea omaa arjessa jaksamista ja vanhemmuuden opettelua.

Hyvinvoiva vanhempi on paras vanhempi vauvalle. On perheessä yksi tai useampi aikuinen, kannattaa käyttää aikaa sen pohdintaan, mikä omaa hyvinvointia lisää. Mikä on itselle tärkeää? Mikä auttaa jaksamaan ja luo arkeen tyytyväisyyttä ja iloa, vaikka arki olisikin vauvavuonna välillä kuormittavaa? Toimiva arki luodaan loppujen lopuksi arjen pienillä teoilla ja valinnoilla.

Avun pyytäminen matalalla kynnyksellä

Vanhemmuus ei ole yksilölaji. Vauvavuoden aikana ei tarvitse pärjätä itsekseen, vaan kokemuksia ja tunteita on hyvä jakaa muiden kanssa. Joskus avun pyytäminen tai vastaanottaminen voi tuntua vaikealta tai vanhempi voi kokea jopa häpeää, mutta jokainen vanhempi ja perhe hyötyvät tavallaan vanhemmuuden vastuiden jakamisesta. On hyvä esimerkiksi miettiä, ketkä omassa lähipiirissä ovat sellaisia, jotka mahdollisesti voisivat auttaa? Ja jos perheessä ei ole useampaa vanhempaa tai tuntuu, ettei tukiverkkoa jostain syystä ole, mistä arkeen voisi saada apua?

Myös vertaistuki auttaa jaksamaan, kun vanhemmuuden hetkiä ja kysymyksiä saa jakaa samassa elämäntilanteessa olevan kanssa. Vertaisia voi löytää esimerkiksi sosiaalisesta mediasta tai julkisten palveluiden sekä järjestöjen toiminnoista. Lasta odottaessa ja vauvavuoden aikana onkin hyvä tutustua oman alueen palveluihin.

Martat ja Väestöliitto lapsiperheiden tukena

Martat tarjoavat lapsiperheille tietoa ja tukea arjen taitojen ympärillä. Verkkosivuiltamme löytyy kattavasti sisältöjä mm. arjen sujuvoittamiseen, kodinhoitoon sekä vauvan ja koko perheen ruokailuihin. Marttojen Lapsiperheiden arjen tukeminen -toiminnassa järjestetään käytännön toimintaa pikkulapsiperheille ympäri Suomen, tavoitteena vahvistaa arjen taitoja yhdessä tehden ja oppien.

Väestöliitto tarjoaa lasta odottaville ja lapsiperheille keskustelutukea asiantuntijan kanssa. Vanhempi voi tulla maksutta juttelemaan muun muassa vanhemmuuden, parisuhteen, seksuaalisuuden ja kasvatuksen kysymyksistä ja huolista. Järjestöissä rohkaisemme perheitä hakemaan apua mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Huolia ja haasteita ei kannata miettiä liian pitkään yksin, vaan niiden jakaminen kannattaa jo varhaisessa vaiheessa. 

Marttojen lapsiperhesivut: https://www.martat.fi/lapsiperheet/
Väestöliiton Perhepulma-palvelut: https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/perhepulma/

Katso myös lyhyt webinaari aiheesta: Mistä muodostuu toimiva arki vauvavuoden keskellä?

Maria-Kaisa Ankkuri, vanhemmuuden asiantuntija, Väestöliitto ry
Katariina Silanen, asiantuntija, Lapsiperheiden arjen tukeminen, Marttaliitto ry