|

Nuorten osallisuutta edistämässä Kouvolassa

Osallisuus käsitteenä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ”osallisuus ymmärretään tunteena, joka syntyy kun ihminen on osallisena jossakin yhteisössä. ”Osallisuus ilmenee jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena, sekä mahdollisuutena vaikuttaa omassa yhteisössä.” Osallisuus tuottaa terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi osallisuuden kokemukset yhdessä sosiaalisten verkostojen kanssa ”toimivat suojaavina tekijöinä hyvinvointivajeita ja syrjäytymistä vastaan” (THL 2014.)

Mitä on tehty Kouvolassa

Ihan Jees arki -hankkeen kaikessa toiminnassa on haluttu edistää nuorten osallisuutta. Tämä on näkynyt käytännön toiminnassa siten, että nuorten omia toiveita kuunnellen on annettavaa tukea kohdistettu toivomusten ja tarpeiden mukaan. Kuuden kerran kurssirungon lisäksi olemme nuorten toivomuksesta toteuttaneet sovellettuja tarvelähtöisiä, yksittäisiä ryhmämuotoisia kursseja. Kaikissa toiminnoissa nuoret ovat olleet osallistettuina; heidän kanssaan on ennen kurssikertoja käyty keskustelua tarpeista ja toiveista, jotka on otettu toteutuksessa huomioon. Nuoret ovat esimerkiksi päässeet vaikuttamaan valmistettaviin ruokiin ja valittaviin raaka-aineisiin. Toiveidensa mukaisesti he ovat päässeet; käsittelemään/fileoimaan kalaa, opetelleet leipomaan niin makeaa, kuin suolaista, pää- alku- ja jälkiruokaresepteiksi on valittu toivomusten mukaisesti sellaisia, joita nuorilla on mahdollisuus toteuttaa myös jatkossa kotonaan. Huomioiden nuorten niukat taloudelliset resurssit on opeteltu tekemään edullista arkiruokaa. Nuorille tärkeä ympäristöystävällisyys on huomioitu niin raaka-aineissa kuin jätteiden lajittelussa. Lisäksi olemme käyneet neuvonnan osalta läpi niitä asioita, joita nuoret ovat kokeneet keskeisiksi, esimerkiksi painotus talouteen.

Kysyttäessä suullista palautetta ryhmäläisiltä siitä, kuinka osallisuus heidän kohdallaan on toteutunut, nuoret vastasivat esimerkiksi seuraavasti:

Miten osallisuus on näkynyt ryhmätapaamisissa? ”No, joo, on ollut ihan hyvin.” ”On päässyt vaikuttamaan kurssipäivien kellonaikoihin, aloitus- ja lopetusaikaan.” ”Päässyt vaikuttamaan tehtyihin ruokiin.”

Muutostarpeet? ”Kuusi kurssikertaa on liian vähän – voisi olla jatkuvaa.” ”Ohjaamossa voisi mainostaa, esim. infotilaisuus.”

Mikä on edesauttanut kiinnittymiseen? ”Kurssipaikan sijainti Kouvolan keskustassa, helppo tulla.” ”Itse tehdyt tuotokset.” ”Parasta on ollut hyvä ruoka ja saadut hyvät vinkit.”

 Saadut hyödyt? ”Vinkit siivoukseen ja pyykinpesuun sekä talouteen.” Tulee syötyä monipuolisemmin.” ”Saatu hyviä ohjeita ruokien tekemiseen – tulee jatkossa tehtyä ja syötyä enemmän salaattia.”

 Mitä kehitettävää? ”En oikee tiiä, tämä on ollut hyvä näin.”

Hanketyöntekijän näkökulmasta olen ollut jokaisesta kohtaamisesta ja nuorten kanssa käydyistä keskusteluista äärettömän kiitollinen, on ollut ilo työskennellä heidän kanssaan. Jokainen meistä on ainutlaatuinen ja tämä tekee työstä erityisen mielenkiintoisen. Työssäni on parasta, että saan auttaa nuoria arjen taitojen kartuttamisessa, opastamalla heitä juuri niiden tarpeiden mukaan, mitä kukin tarvitsee osallisuus huomioiden.

Osallisuuden kokemuksia ja aurinkoista kesää kaikille!

Terveisin Anne

Ihan Jees arki -hanke