Marttajärjestön neuvontatyö on monipuolista. Avoimen neuvonnan lisäksi toteutamme hanke- ja muilla erillisrahoituksilla kohdennettua neuvontaa erilaisille ryhmille lukuisien yhteistyötahojen kanssa.

Arki sujuvaksi

Marttapiirit järjestävät työpajanuorille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, maahanmuuttajille ja heidän perheilleen sekä vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille vuosittain noin 900 kotitalouskurssia eri puolilla Suomea.

Lapsiperheiden arjen tukeminen              

Marttojen lapsiperhetoiminnalla tuetaan pikkulapsiperheiden arkea järjestämällä eri puolilla Suomea kotitalouskursseja ja -luentoja vanhemmille ja antamalla henkilökohtaista neuvontaa perheiden kotona.

Makumatka Karjalaan

Makumatka Karjalaan -kursseilla opetellaan tekemään esimerkiksi erilaisia karjalaisia piirakoita ja muita leivonnaisia. Makumatka Karjalaan -kurssit ovat ensisijaisesti tarkoitettu lapsille ja nuorille.

Työelämän digitaidot kuntoon -hanke

Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten ihmisten digitaalisia taitoja, jotta heidän arjessa, työssä ja/tai opinnoissa pärjäämisensä vahvistuu. Marttaliitossa hanke toteutetaan Uudenmaan, Etelä-Hämeen, Itä-Hämeen ja Etelä-Karjalan marttapiireissä. Marttapiirien tarjoamissa koulutuksissa tuetaan digitaitojen kehittymisen lisäksi osallistujien arjen taitojen osaamista. Kohderyhminä marttapiirien koulutuksissa ovat maahanmuuttajanaiset, naisvangit, mielenterveyskuntoutujat ja muut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat ryhmät. Itä-Hämeessä kohderyhmänä ovat mielenterveyskuntoutujat.

Vilppu

Vilppu toiminta tukee vapaaehtoisia toimimaan ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena hyvinvointia edistäen. Toiminnalla tuetaan ikääntyvien kotona asumista ja lapsiperheiden arjenhallintaa sekä vähennetään yksinäisyyttä.

Ässäkokit

S-ryhmän ja Marttaliiton vuonna 2017 käynnistämillä Ässäkokki-kursseilla kantavana ajatuksena ovat iloinen yhdessä tekeminen, arjen ruokataidot, fiksu kuluttaminen ja satokausiajattelu.