Marttajärjestön neuvontatyö on monipuolista. Avoimen neuvonnan lisäksi toteutamme hanke- ja muilla erillisrahoituksilla kohdennettua neuvontaa erilaisille ryhmille lukuisien yhteistyötahojen kanssa.

Arki sujuvaksi

Hyvä minä

Kotoisa

Lapsiperheiden arjen tukeminen              

Makumatka Karjalaan

Vilppu

Viiri

Viiri-hanke

VIIRI-hanke on osa valtakunnallista, Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa ja STEAn koordinoimaa Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaa työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi. Hanke toteutetaan kuudessa Marttapiirissä: VIIRI-hanketta koordinoi ja hallinnoi Pohjois-Karjalan Martat ry elokuusta 2017 alkaen, osatoteuttajina ajalla 1.1.2018-31.12.2020 toimivat Etelä-Hämeen, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Keski-Suomen ja Lounais-Suomen Martat ry. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat mm. kaupunkien/kuntien työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä seurakunnat ja yhdistykset.

VIIRI-hankkeessa kohderyhmänä ovat erityisesti alle 40-vuotiaat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat miehet sekä paljon palveluita tarvitsevat pitkän aikaa työttömänä olleet työikäiset. Hankkeen tavoitteellinen osallistujien määrä on 540 osallistujaa ja ohjauskertojen määrä 2290 ryhmäohjauskertaa. Toimintaan osallistuminen on osallistujille maksutonta.

Toiminnan tavoitteena on hankkeen toimintaan osallistuvien henkilöiden toimintakyvyn ja oman aktiivisuuden tukeminen sekä heidän sosiaalinen vahvistamisensa. Osallistujien terveyttä ja hyvinvointia pyritään kohottamaan motivoimalla omasta itsestä huolehtimiseen, arkiaktiivisuuteen ja terveellisiin elintapoihin.

Toiminta toteutetaan yksilöohjauksen ja pienryhmätoiminnan avulla. Soveltuvin osin voidaan käyttää Marttaliiton 10 osaamispisteen Arkitreeni -opetussuunnitelmaa, jonka voi mahdollisesti tulevaisuudessa suorittaa osittain. Kokkailemme ryhmässä herkullisia ja terveellisiä ruokia sekä leivomme maittavia suolaisia ja makeita leivonnaisia. Lisäksi harjoittelemme muita arjen sujumista helpottavia taitoja sekä oman talouden suunnittelua ja hallintaa. Ryhmätoimintaan voi sisältyä myös vertaisryhmän tai omaehtoisen harrastusryhmän perustaminen. Arkiaktiivisuuden lisäämiseksi voidaan tehdä opinto-, tutustumis- ja vierailukäyntejä.

Matura – Maistuvaa ja turvallista maaseudulla -hanke

Matura-hanke on Leader LounaPlussan alueella toteuttava maaseudun kehittämishanke, jonka  tavoitteena on innostaa alueen asukkaita ja yhdistyksiä  yhteistyöhön sekä lisätä tietoisuutta ruokaturvasta ja luonnontuotteiden hyödyntämisestä. Hankkeen toiminnoilla vahvistetaan osallistujien luontosuhdetta, oman asuinalueen arvostusta ja luonnontuntemusta perinteisin sekä uusien digitaalisten vaihtoehtojen avulla.

Hankkeessa järjestetään päiväleiriä lapsille, innostetaan aluella asuvia geokätköjen pariin ja osallistutaan alueen kylä- muihin avoimiin tapahtumiin.

Hanke on saanut rahoitusta Maaseuturahastosta Leader LounaPlussan kautta.