Marttajärjestön neuvontatyö on monipuolista. Avoimen neuvonnan lisäksi toteutamme hanke- ja muilla erillisrahoituksilla kohdennettua neuvontaa erilaisille ryhmille lukuisien yhteistyötahojen kanssa.

Arki sujuvaksi

Marttapiirit järjestävät työpajanuorille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, maahanmuuttajille ja heidän perheilleen sekä vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille vuosittain noin 900 kotitalouskurssia eri puolilla Suomea.

Lapsiperheiden arjen tukeminen              

Marttojen lapsiperhetoiminnalla tuetaan pikkulapsiperheiden arkea järjestämällä eri puolilla Suomea kotitalouskursseja ja -luentoja vanhemmille ja antamalla henkilökohtaista neuvontaa perheiden kotona.

Makumatka Karjalaan

Makumatka Karjalaan -kursseilla opetellaan tekemään esimerkiksi erilaisia karjalaisia piirakoita ja muita leivonnaisia. Makumatka Karjalaan -kurssit ovat ensisijaisesti tarkoitettu lapsille ja nuorille.

Työelämän digitaidot kuntoon -hanke

Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten ihmisten digitaalisia taitoja, jotta heidän arjessa, työssä ja/tai opinnoissa pärjäämisensä vahvistuu. Marttaliitossa hanke toteutetaan Uudenmaan, Etelä-Hämeen, Itä-Hämeen ja Etelä-Karjalan marttapiireissä. Marttapiirien tarjoamissa koulutuksissa tuetaan digitaitojen kehittymisen lisäksi osallistujien arjen taitojen osaamista. Kohderyhminä marttapiirien koulutuksissa ovat maahanmuuttajanaiset, naisvangit, mielenterveyskuntoutujat ja muut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat ryhmät. Itä-Hämeessä kohderyhmänä ovat mielenterveyskuntoutujat. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Vilppu

Vilppu toiminta tukee vapaaehtoisia toimimaan ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena hyvinvointia edistäen. Toiminnalla tuetaan ikääntyvien kotona asumista ja lapsiperheiden arjenhallintaa sekä vähennetään yksinäisyyttä.

Ässäkokit

S-ryhmän ja Marttaliiton vuonna 2017 käynnistämillä Ässäkokki-kursseilla kantavana ajatuksena ovat iloinen yhdessä tekeminen, arjen ruokataidot, fiksu kuluttaminen ja satokausiajattelu.

Tietoa ja turvaa kylillä

Tietoa ja turvaa kylillä -hankeen toiminta-alue: Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä. Toiminta saa rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolta. Hankkeen toiminta-aika on 2020-2023. Hankkeen aikana Hämeen Martat ry tuo kotivara-aiheista sisältöä olemassa oleviin tapahtumiin, kyläiltoihin ja yhdistysten tapaamisiin. Tapahtumissa käydään läpi kotitalouksien ja kylän turvallisuuteen liittyviä asioita lähinnä kotivaran näkökulmasta. Alueen asukkaita innostetaan omatoimiseen varautumiseen ja toiminnassa läpileikkaavana teemana on erilaisiin häiriötilanteisiin varautuminen.