Marttajärjestön neuvontatyö on monipuolista. Avoimen neuvonnan lisäksi toteutamme hanke- ja muilla erillisrahoituksilla kohdennettua neuvontaa erilaisille ryhmille lukuisien yhteistyötahojen kanssa.

Itä-Hämeen Martat toteuttaa omalla alueellaan kohdennetulla rahoituksella seuraavaa neuvontaa:

Arki sujuvaksi

Marttapiirit järjestävät työpajanuorille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, maahanmuuttajille ja heidän perheilleen sekä vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille vuosittain noin 900 kotitalouskurssia eri puolilla Suomea.

Lapsiperheiden arjen tukeminen

Marttojen lapsiperhetoiminnalla tuetaan pikkulapsiperheiden arkea järjestämällä eri puolilla Suomea kotitalouskursseja ja -luentoja vanhemmille ja antamalla henkilökohtaista neuvontaa perheiden kotona.

Makumatka Karjalaan

Makumatka Karjalaan -kursseilla opetellaan tekemään esimerkiksi erilaisia karjalaisia piirakoita ja muita leivonnaisia. Makumatka Karjalaan -kurssit ovat ensisijaisesti tarkoitettu lapsille ja nuorille.

Vilppu

Vilppu-hankkeen vapaaehtoiset toimivat ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena hyvinvointia edistäen. Toiminnalla tuetaan ikääntyvien kotona asumista ja lapsiperheiden arjenhallintaa sekä vähennetään yksinäisyyttä.

Ässäkokit

S-ryhmän ja Marttaliiton vuonna 2017 käynnistämillä Ässäkokki-kursseilla kantavana ajatuksena ovat iloinen yhdessä tekeminen, arjen ruokataidot, fiksu kuluttaminen ja satokausiajattelu.

Työelämän digitaidot kuntoon -hanke

Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten ihmisten digitaalisia taitoja, jotta heidän arjessa, työssä ja/tai opinnoissa pärjäämisensä vahvistuu. Marttaliitossa hanke toteutetaan Uudenmaan, Etelä-Hämeen, Itä-Hämeen ja Etelä-Karjalan marttapiireissä. Marttapiirien tarjoamissa koulutuksissa tuetaan digitaitojen kehittymisen lisäksi osallistujien arjen taitojen osaamista. Kohderyhminä marttapiirien koulutuksissa ovat maahanmuuttajanaiset, naisvangit, mielenterveyskuntoutujat ja muut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat ryhmät. Itä-Hämeessä kohderyhmänä ovat mielenterveyskuntoutujat.

Tietoa ja turvaa kylillä -hanke

Tietoa ja turvaa kylillä -hankkeen toiminta-alueeseen kuuluvat  Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä. Hankkeen toiminta-aika on 2020-2022. Hankkeen aikana Itä-Hämeen Martat ry tuo kotivara-aiheista sisältöä olemassa oleviin tapahtumiin, kyläiltoihin ja yhdistysten tapaamisiin. Tapahtumissa käydään läpi kotitalouksien ja kylän turvallisuuteen liittyviä asioita lähinnä kotivaran näkökulmasta.

Lisätietoa Marttajärjestön kohdennetusta neuvonnasta löytyy täältä.