Marttaliiton Kotoisa-hankkeella laajennetaan vankiloissa järjestettävää Arki sujuvaksi -toimintaa vapautumisen jälkeiseen aikaan, asiakkaan arjen ja asumisen tukeen. Toimintaa kehitetään asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Hämeen ja Uudenmaan alueilla.

Kohderyhmänä Kotoisassa ovat rikostaustaiset henkilöt (lyhytaikaisvangit, valvotun koevapauden kautta vapautuvat, ehdonalaisesta vapautuvat, yhdyskuntaseuraamusasiakkaat) ja läheiset/perheet.

Kotoisa-hankkeen tavoite:

  • Vahvistaa kotitalousneuvonnan avulla rikostaustaisten arjen ja asumisen valmiuksia.
  • Kehittää yhdessä viranomaisten, muiden alan järjestötoimijoiden ja asiakkaiden kanssa suunnitelmallista, pitkäjänteistä arjen ja asumisen tukea, tarvittaessa kotiin asti tuotuna, läheiset huomioiden.

Kotoisa-hankkeen toimintamuotoja ovat Marttojen kotitalousasiantuntijoiden vetämä ryhmämuotoinen kurssitoiminta, henkilökohtainen osallistava opastus, vertaistuen hyödyntäminen sekä alueellinen ja valtakunnallinen verkosto- ja kehittämisyhteistyö.

Marttaliitossa hankkeesta vastaa hankekoordinaattori Piia Aho. Lisäksi käytännön asiakastyötä alueilla tekevät marttapiirien kotitalousasiantuntijat, joilla on jo pitkä kokemus rikosseuraamusasiakkaiden ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa tehtävästä työstä.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat mm. Rikosseuraamuslaitos, Kriminaalihuollon tukisäätiö, ViaDia, KRIS-Tampere, Silta-Valmennusyhdistys, VAT-verkosto ja Jyväskylän kaupunki.