Järjestön omat tunnukset tuovat yhteenkuuluvaisuutta.

Marttojen näkyvin ja tunnetuin tunnus on ruutukangas, josta valmistettu ensimmäinen martta-asu julkaistiin vuonna 1936. Asuja on sen jälkeen muutettu parin kymmenen vuoden välein. Jäsenyyden ja opintosuoritusten tunnuksena martoilla on myös useita erilaisia merkkejä.