|

|

Kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle

Missä tapauksessa kompostointi-ilmoitus täytyy tehdä?

Sinun tulee tehdä kompostointi-ilmoitus, jos kiinteistössäsi kompostoidaan keittiössä syntyvää biojätettä, eikä kiinteistö kuulu biojätteen keräyksen piiriin. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia kiinteistöjä Pirkanmaalla, myös vapaa-ajan asuntoja ja siirtolapuutarhoja.

Pirkanmaan Jätehuollossa ei oteta kompostointi-ilmoituksia vastaan, vaan ilmoitus tehdään jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus pitää tehdä 31.12.2022 mennessä eli sillä ei ole vielä kiire. Ilmoituksen teet kätevimmin lokakuun alussa julkaistavassa jätehuoltoviranomaisen sähköisessä asiointipalvelussa. Saapuneiden ilmoitusten käsittely aloitetaan syksyllä 2022.

Esimerkkejä, joissa ilmoitus täytyy tehdä:

 • Kompostoit biojätettä omakotitalossa, joka ei kuulu biojätteen keräyksen piiriin.
 • Kompostoit mökilläsi biojätettä, joka ei kuulu biojätteen keräyksen piiriin.
 • Kompostoit siirtolapuutarhamökissä biojätettä, eikä puutarha kuulu biojätteen keräyksen piiriin.

Huom!

 • Jos samaa kompostoria käyttää useampi pientalo (ns. kimppakompostori), ilmoitus on tehtävä jokaisesta kiinteistöstä erikseen
 • Taloyhtiön kaikkien osakkaiden yhteisessä käytössä olevasta kompostorista tehdään vain yksi kompostointi-ilmoitus.
 • Jos kompostoit vain kesällä ja keskeytät sen ajaksi biojätteesi keräyksen, pitää sinun tehdä kompostointi-ilmoitus touko-syyskuun ajalta. Ajanjakso on aina sama, eikä sitä voi vaihtaa.

Esimerkkejä, joissa ilmoitusta ei tarvitse tehdä:

 • Kompostoit biojätettä ja kiinteistösi sijaitsee taloyhtiössä, jossa on biojätteenkeräysastia (esim. rivitalokiinteistöt).
 • Kompostoit biojätettä siirtolapuutarhassa ja alueella on yhteinen biojätteenkeräysastia.
 • Kompostoit vain puutarhajätettä ja/tai kuivakäymäläjätettä.

Jos et ole varma, miten kompostointi-ilmoitus tehdään, ota yhteyttä jätehuoltoviranomaiseen.

Jätehuoltomääräysten mukainen kompostori

Jos kompostoit biojätettä, tulee kompostorin olla jätehuoltomääräysten mukainen:

 • suljettu, tukevarakenteinen ja hyvin ilmastoitu
 • valumavedet eivät pääse maaperään
 • rottien ja muiden haittaeläinten pääsy on estetty (kompostorissa ei saa olla yli 7 mm rakoja)
 • riittävän kokoinen biojätteen määrään ja kompostoitumisen vaatimaan aikaan nähden

Jätehuoltoviranomaisen nettisivuilta löydät lisätietoa jätehuoltomääräysten mukaisesta kompostorista. Huolehdithan, että kompostorisi on määräysten mukainen, vaikket kuuluisikaan kompostointi-ilmoitusten piiriin. Väärin rakennettu ja hoitamaton komposti voi aiheuttaa esimerkiksi rottaongelmia ja hajuhaittoja.

Pirkanmaan Jätehuollon materiaalipankin kompostointioppaasta löydät lisätietoa kompostoinnista.

Miksi kompostointi-ilmoitus pitää tehdä?

Ilmoitusvelvollisuus perustuu uudistettuun jätelakiin. Ilmoitusten avulla pyritään seuraamaan kierrätyksen toteutumista ja varmistamaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu esimerkiksi rottaongelmia. Komposteja saatetaan käydä tarkastamassa sovitusti, ei kuitenkaan vielä tänä kesänä. Jos komposti ei mene tarkastuksesta läpi, saa kiinteistön asukas ohjeita tilanteen korjaamiseksi.

Huomaa, että kompostointi-ilmoitus on voimassa määräajan. Jos lopetat kompostoinnin ennen määräaikaa, ilmoita siitä jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin lopettamisesta.