|

|

Ekopaasto tarjoaa mahdollisuuden kokeilla kestävämpää elämäntapaa

Tuhkakeskiviikkona 14.2. käynnistyy Marttojen ja kirkon vuosittainen Ekopaasto-kampanja, jossa innostetaan suomalaisia mukaan kestävän kehityksen huomioivaan elämäntapaan. Kampanjan taustalla on syvä huoli luonnosta ja ilmastonmuutoksesta ja halu suojella luontoa omia elämäntapoja ja valintoja kohtuullistamalla.

Kampanja rohkaisee kohtuuteen ja vastuullisuuteen. Tarkoituksena on vahvistaa ihmisten luontosuhdetta tavalla, joka osaltaan auttaa myös hillitsemään ilmastonmuutosta.

Kirkkohallituksen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen asiantuntija Ilkka Sipiläinen on luotsannut paaston ”pikkuserkkua”, Ekopaastoa jo vuodesta 2012. Jokavuotinen kampanja on saanut mukaan osallistujia myös niistä, joita kristillinen paasto ei ole aiemmin puhutellut.

“Luomakunnan varjelu on yksi kirkon kolmesta päätehtävästä. Se liittyy erottomasti kristilliseen uskoon ja lähimmäisenrakkauteen. Ekopaasto ja paastonaika tarjoavat mahdollisuuden kokeilla toisenlaista, syvempää ja kestävämpää elämäntapaa.”

Hyvän arjen asialla  – Martat kumppanina Ekopaastossa

Ekopaastoa vietetään tuhkakeskiviikosta pääsiäislauantaihin eli 14.2.-30.3.2024. Teema on sama kuin viime vuonna, ”Arjen tekoja, toivon sanoja”. Paastokalenterissa on näitä teemoja tutkivia Ekopaasto-aiheisia luukkuja.

Ekopaaston pitkäaikainen kumppaniorganisaatio on Martat, jonka vinkkejä arjen teoiksi on koottu Ekopaaston verkkosivuille. Ekopaaston ympäristömyönteisyys ja luontopositiivisuus sopii Marttojen ajatuksiin kestävän kehityksen edistämisestä.  

Marttaliiton ympäristö- ja ilmastoasioiden asiantuntija Heidi Holmroos kertoo:

“Marttojen päämäärä on, että kaikilla, myös tulevilla sukupolvilla, olisi hyvä arki. Haluamme edistää kohtuullisuutta ja rohkaista tietoisiin kulutusvalintoihin, kannustaen pohtimaan, milloin vähempikin riittää. Samalla, kiireiden, toiveiden ja tavoitteiden keskellä kannattaa muistaa, että riittävän hyvä on todella tarpeeksi ja pienetkin teot vievät meitä oikeaan suuntaan. Ekopaasto tarjoaa oivan tilaisuuden pysähtyä ja miettiä, mikä elämässä on itselle merkityksellistä, mistä voisi mahdollisesti luopua ja mitä voisi lisätä tilalle.”

Tutustu Ekopaaston vinkkeihin Ekopaasto-verkkosivustolla.