|

|

Hyvästä arjesta parempi maailma – Marttojen brändi ja ilme uudistuu

Marttojen brändi uudistuu tänä keväänä. Uudistus näkyy kevään aikana esimerkiksi Marttojen kotisivuilla ja Martat-lehdessä sekä sosiaalisen median kanavilla.

Sanotaan, että maailma muuttuu nyt nopeammin kuin koskaan ennen. Ja toisaalta, että näin hitaasti maailma ei tule muuttumaan enää ikinä.

Siksi meidänkin on aika ajoin tarkasteltava, miten mielikuva Martoista pysyy kehityksen vauhdissa mukana.

Eli miten brändimme voi.

Tarkastelimme asiaa paneutumalla Marttojen persoonaan. Pohdimme, että jos Martat olisi ihminen, millainen persoonallisuus se olisi; miltä se näyttäisi, miten se puhuisi ja käyttäytyisi.

Tässä työssä hyödynsimme esimerkiksi Martat-lehden lukijoilta saamaamme palautetta, ja keräsimme ajatuksia myös Marttaliiton hallitukselta, marttayhdistysten ja marttapiirien aktiiveilta sekä henkilökunnalta.

Kiitos teille kaikille!

Yleinen mielipide oli, että Marttojen merkitystä katsottiin aiheelliseksi päivittää, tuoda käytökseen rohkeutta. Sanoipa joku, että Martoissa pitäisi olla ripaus rockia!

Ja perinteisiimme sopii hyvin myös se, että valveutunutta kantaaottavuutta kaivattiin. Otammekin tulevaisuudessa aktiivisempaa roolia yhteiskunnallisena vaikuttajana ja keskustelijana.

Sillä me tiedämme, että siihen keskusteluun meillä on paljon annettavaa.

Me uskomme, että meidän kaikkien yhteinen panos hyvän arjen puolesta rakentaa parempaa maailmaa.

Sen me voimme luvata.

Marianne Heikkilä
Marttaliiton pääsihteeri


Lisätietoa