|

|

Martat haluavat kuntiin ilmastoviisautta, vastuullisia hankintoja ja tasa-arvoista, kaikille turvallista arkea

Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista ja päätöksistä. Marttaliitto haastaa puolueet ja kuntavaaliehdokkaat sekä valtuustoihin ja lautakuntiin valittavat uudet kuntapäättäjät tekemään ympäristön, talouden ja terveyden kannalta kestävää ja pitkäjänteistä kuntapolitiikkaa.

Kunnassa päätetään jokaisen arkea kaikkein lähimpänä lähimpinä olevista asioista: hyvinvoinnista, terveydestä, turvallisuudesta ja yhteisistä tiloista. Oma kunta on vaikuttamisen arvoinen, ja hyvästä arjesta rakentuu parempi maailma.

Marttojen neljä kuntavaalitavoitetta

  1. Ilmastoviisaat kunnat luovat kestävää kehitystä. Jotta saavutamme hiilineutraaliuden 2035 mennessä, on ilmastotavoitteet linjattava kunnan strategiassa ja fossiilisista polttoaineista luovuttava. Ilmastotavoitteiden toteuttamisessa on huomioitava luonnon monimuotoisuus sekä vaikutukset lapsiin, nuoriin ja heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.
  2. Martat haluavat kuntia, joissa tehdään vastuullisia julkisia hankintoja. Valitsemalla käyttämänsä palvelut ja tuotteet vastuullisesti, kunnat edistävät kestävää kehitystä, kotimaista työllistymistä ja ihmisoikeuksia.
  3. Investoinnit kouluun ja varhaiskasvatukseen, liikuntaan ja harrastamiseen sekä sosiaalisektoriin ja julkisiin tiloihin vaikuttavat suoraan sukupuolten väliseen tasa-arvoon.  Martat vaativat sukupuolitietoista budjetointia ja näiden vaikutusten huomioimista toiminnan suunnittelussa ja toimialojen talousarvioissa.
  4. Kuntien on tarjottava kaikille kuntalaisille turvalliset julkiset tilat iästä, sukupuolesta ja toimintakyvystä riippumatta. Myös vihapuheesta vapaa ympäristö on tärkeä sekä kuntalaisille että kuntapäättäjille. Erityisesti naiset ja maahanmuuttajataustaiset päättäjät joutuvat muita useammin vihapuheen kohteiksi.

– On myönteistä, miten monen puolueen vaalitavoitteissa ilmasto ja julkiset hankinnat on huomioitu. Näiden lisäksi haastamme ehdokkaat kitkemään vihapuhetta ja luomaan turvallista toimintaympäristöä. Demokratia toimii vain, jos mahdollisimman suuri joukko ihmisiä haluaa osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen, Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä toteaa.

Lisätietoja