|

|

Martat ja Marthaförbundet: ilmastotoimia ei voida siirtää tulevaisuuteen

Martat ja ruotsinkielinen sisarjärjestö Marthaförbundet ottavat juuri julkaistulla videollaan kantaa kunnianhimoisen ja tieteenmukaisen ilmastopolitiikan puolesta. Marttajärjestöjen ilmastotyön tavoite on, että jokainen kotitalous ymmärtää ilmastonmuutoshaasteen vakavuuden ja kiireellisyyden.

Videolla kannustetaan ilmastotekoihin, koska teot tuovat toivoa hyvästä tulevaisuudesta. Katso kampanjavideo:

 – Ilmastokriisi on otettava vakavasti. Me tahdomme työskennellä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja kestävän tulevaisuuden puolesta, kertoo Marthaförbundetin toiminnanjohtaja Annika Jansson. 

 Yhteisellä videolla perinteikkäät marttajärjestöt sitoutuvat vahvasti tieteenmukaisiin ilmastotavoitteisiin omassa toiminnassaan. Järjestöjohtajat kohdistavat viestinsä kotien ja yksilöiden lisäksi tuleviin hallitusneuvottelijoihin, joiden täytyy pitää kiinni Suomen sitoutumisesta hiilineutraaliuteen vuonna 2035 ja hiilinegatiivisuuteen pian sen jälkeen. 

 – Marttaliiton strateginen tavoite on kestävän hyvän elämän ja arjen rakentaminen niin, että se on ympäristöystävällistä, resurssitehokasta, torjuu tehokkaasti ilmastonmuutosta, lisää luonnon monimuotoisuutta ja välttää turhia kemikaaleja, kertoo Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen. 

 Marttojen toiminnassa ilmastotyö näkyy laaja-alaisena kotitalousneuvontana sekä elämäntapojen ja kulutustottumusten kriittisenä tarkasteluna arjessa.  

 – Vahvistamme kansalaisten tulevaisuus- ja varautumistaitoja sekä jatkuvaa oppimista, lisäämme ilmastonmuutokseen sopeutumisen resilienssiä neuvomalla resurssiviisauteen, energian säästämiseen, ruokaan, lajitteluun, kierrätykseen, korjaamiseen ja jakamistalouteen sekä digitalisaatioon liittyvissä asioissa, sanoo Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä. 

 Muutos lähtee ihmisten arkisista teoista. 

 – Jokaisen kotitalouden on aika tunnistaa omien elinvalintojensa mahdollisuudet ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa ja ryhtyä sen mukaisiin toimiin, jatkaa Pietikäinen. 

 Marttajärjestöjen suositukset kestävän arjen tekoihin 


Nämä arjen teot ovat vaikuttavia ilmaston ja ympäristön sekä oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. 

  1. Suosi kasviksia ja kestävästi kalastettua kotimaista villikalaa.
  2. Säästä energiaa ja vaihda uusiutuvaan sähköön.
  3. Kävele, pyöräile ja käytä joukkoliikennettä. Pyri vähentämään autoilua.
  4. Kuluta kohtuullisesti. Osta vain tarpeellista, pidennä tavaroiden käyttöikää huoltamalla ja korjaamalla.
  5. Vaadi päättäjiltä vaikuttavaa ilmastopolitiikkaa ja näytä tukesi päästöjen vähentämiselle.