|

|

Marttaliiton vuosikokous pidettiin etäyhteyksillä – Kokouksessa tehtiin henkilövalintoja ja julkaistiin vuosikokouskannanotto

Marttaliitto ry:n vuosikokous järjestettiin lauantaina 23.4. Kokousta johdettiin Helsingistä ja kokousedustajat osallistuivat kokoukseen etäyhteyksillä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Ikävalko Lappeenrannasta. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa sääntömääräiset asiat, tehtiin henkilövalintoja ja hyväksyttiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma.

Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen korosti avauspuheenvuorossaan Marttojen roolia ilmastonmuutoksen ja muiden kriisien torjunnassa.

Aina, kun on haasteelliset ajat, tulee Marttojen merkitys esille. Me tiedämme, että kaikesta selviää, kun toimimme yhdessä ja pidämme oikean suunnan, totesi Pietikäinen avauspuheenvuorossaan.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen valittiin jatkokaudelle

Vuosikokous valitsi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen Hämeenlinnasta jatkamaan Marttaliiton hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtajuuskausi kestää vuoteen 2024 saakka. Pietikäinen on toiminut Marttaliiton hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 ja puheenjohtajana vuodesta 2018 alkaen.

– Lämmin kiitos valinnasta ja luottamuksesta. — On hienoa raivata Marttalaivaa eteenpäin vähän korkeammassakin aallokossa, Pietikäinen totesi valintansa jälkeen.

Uusia jäseniä hallitukseen

Uusina jäseninä Marttaliiton hallitukseen valittiin Marika Hurskainen Ilomantsista ja Ulla Parviainen Lappeenrannasta. Erovuoroisista jäsenistä hallituksessa valittiin jatkamaan Aila Naalisvaara Jyväskylästä ja Taina Raiski Helsingistä. Heidän lisäkseen hallitukseen kuuluvat tulevalla kaudella Sonja Haapakoski Kuopiosta, Katja Rippstein Mynämäeltä, Ilona Suppanen Oulusta ja Emilia Särkiniemi Tampereelta.

Kokouksessa kiitettiin myös Marttaliiton hallituksen varapuheenjohtajina toimineita Jenny Salmelaa ja Anu Talkaa, jotka päättivät hallitustyöskentelyn.

Vuoden 2023 teema on Varaudutaan taidolla

Kokous hyväksyi järjestön toimintasuunnitelman vuodelle 2023. Marttojen strategisena tavoitteena on antaa valmiuksia varautua yhteiskunnan häiriötilanteisiin ja sään ääri-ilmiöihin. Marttojen teema vuonna 2023 onkin Varaudutaan taidolla. Toimintasuunnitelmaan on valittu joukko erilaisia varautumisen taitoja, ja teema näkyy vuoden aikana läpileikkaavasti kaikessa Marttojen toiminnassa. Tärkein Marttojen varautumistehtävä on omatoimisen varautumisen vahvistaminen ja arjen taitojen edistäminen. Lisäksi Martat antavat valmiuksia varautua elämän muutosvaiheisiin. Vuosi 2021 oli jo toinen peräkkäinen poikkeusvuosi koronan vuoksi. Marianne Heikkilä korostikin Marttojen merkitystä kriitisilanteissa:

– Martoilla on tärkeä rooli ihmisten turvallisuuden tunteen ja pärjäämisen kokemuksen vahvistajana. Poikkeusvuodet ja kriisitilanteet ovat tuoneet esille marttojen parhaat puolet, totesi Marianne Heikkilä.

Marttaliitto vaatii järjestöjen mukaanottoa osaksi hyvinvointialueiden sote-palvelupolkuja

Kannanotossaan Marttaliiton vuosikokous vaatii järjestöjen mukaanottoa osaksi hyvinvointialueiden sote-palvelupolkuja. Marttaliiton vuosikokous muistuttaa uusiin aluevaltuustoihin valittuja päättäjiä perheiden tukemisen tärkeydestä. Perheiden kohtaaminen ja tarvittaessa ohjaaminen matalan kynnyksen palveluihin rakentuu nyt uusilla hyvinvointialueilla. Marttajärjestö yhdessä muiden järjestöjen kanssa tuottaa perheille ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia palveluja, jotka tukevat elämänhallinnassa ja jotka tuovat konkreettista apua esimerkiksi ruokatalouden hoitoon.

Kestävä arki tutkimuksen tulokset

Ennen vuosikokouksen alkua kokousedustajille esiteltiin Marttaliiton IROresearchilla kolmatta kertaa teettämän Kestävä arki -tutkimuksen tulokset. Tutkimus valottaa marttojen ja muiden suomalaisten suhdetta kestävään arkeen. Kyselytutkimuksen mukaan muutokset asenne- ja kulutustottumuksissa ovat varsin pieniä, ja muutos kestävämpään suuntaan kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuu hitaasti. Tutkimuksen perusteella Martat olivat vähentäneet suomalaisia enemmän lihansyöntiä kahden vuoden aikana.

Lea Sairanen

Lea Sairaselle kultainen ansiomerkki

Marttaliiton hallituksen puheenjohtajana vuosina 2012–2018 toimineelle Lea Sairaselle myönnettiin kokouksen alussa Marttaliiton kultainen ansiomerkki. Sairanen on ollut mukana Marttojen toiminnassa vuodesta 1994 alkaen.

– Sinussa yhdistyy marttaus sen kaikissa hyvissä muodoissa. Olet toiminut pitkään Martoissa, paikallistoiminnasta lähtien ja 1990-luvulta saakka, ja olet yhteiskunnallisesti monin tavoin aktiivinen. Kunpa Lean kaltaisia marttoja olisi enemmän, puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen totesi puheessaan Sairaselle.

Lea Sairanen kiitti kaikkia marttoja, joita sai kohdata eri puolilla maata puheenjohtajana toimiessaan. Hänellä on suunnitelmissa järjestää kokoontumisia martoille, jotka ovat joskus toimineet Marttaliiton hallituksessa.


Lisätiedot

  • Katso kokoustallenne.
  • puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen, p. 050 466 6222, sirpa.pietikainen@martat.fi
  • pääsihteeri Marianne Heikkilä, p. 050 375 1195, marianne.heikkila@martat.fi