|

|

Uudet kehittämispäälliköt aloittavat Marttaliitossa

Uudet ruoka- ja ravitsemusasioiden kehittämispäälliköt aloittavat työnsä Marttaliitossa. Tehtävät tulivat täytettäväksi, kun Marttaliiton pitkäaikaiset kehittämispäälliköt, Arja Hopsu-Neuvonen ja Kaisa Härmälä, jäävät eläkkeelle. Kehittämispäälliköt vahvistavat Marttaliiton uutta kestävän kehityksen ja arjenhallinnan strategiaa 2020 alkaen.

Emmi Tuovinen

Emmi Tuovinen (31) aloittaa Marttaliitossa 4.5.2020. Tuovinen on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja ja kotitalousopettaja, ja hän valmistuu keväällä elintarviketieteiden maisteriksi ravitsemustiede pääaineena. Hän on toiminut Ruokatieto Yhdistys ry:ssä ruokakasvatuksen asiantuntijana ja projektikoordinaattorina. Lisäksi hän työskennellyt luokanopettajana ja kotitalouden opettajana.

– Nautin hyvästä ruoasta ja yhdessä syömisestä. Innostun helpoista arkiruoista ja inspiroidun vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvästä ruokakeskustelusta. Marttaliitto on tehnyt vaikuttavaa työtä kestävän arjen edistäjänä ja tätä haluan jatkaa: kohtuulliset, kestävät ruokavalinnat ovat hyväksi sekä terveydelle että ympäristölle. Martoissa haluan nostaa esille myös ruoan merkityksen psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä, eli edistää yhdessä syömistä ja ruokailoa arjessa.

Maija Soljanlahti

Maija Soljanlahti (41) aloittaa Marttaliitossa 10.8.2020. Soljanlahti on koulutukseltaan elintarviketieteiden maisteri, ravitsemustieteilijä, ja hänellä on myös paljon viestinnän opintoja. Hän on työskennellyt ruoan ja ravitsemuksen parissa pian 15 vuotta. Soljanlahti on työskennellyt järjestökentällä viestinnällisissä tehtävissä ja ravitsemusasiantuntijana ikääntyneiden ravitsemusta edistävässä Gery ry:ssä, korkeasti koulutettuja ruokaketjun ammattilaisia edustavassa Agronomiliitossa sekä suomalaista ruokakulttuuria edistävässä Ruokatieto Yhdistys ry:ssä. Hän toivoo lisäävänsä suvaitsevaisuutta ja arvostusta, sekä erilaisia ruokailijoita että ruokaa ja sen tekijöitä kohtaan, tiellä kohti kestävää arkea. Hänen ruokafilosofiansa kiteytyykin kahteen aihetunnisteeseen: #hyvääruokaakaikille ja #syödäänyhdessä.

– Ravitsemustieteilijänä olen kiinnostunut ravinnon vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin. Ruokavaikuttajana olen motivoitunut ohjaamaan kulutusta ja päätöksentekoa kohti kestäviä valintoja ja etsimään erilaisissa elämäntilanteissa sopivia arkiratkaisuja jokaiselle.

Uusien kehittämispäälliköiden myötä Marttajärjestö vahvistaa edelleen asiantuntijuuttaan kestävässä ruoassa, kansanterveyden edistämisessä ja suomalaisen ruoan arvostuksen ja ruokakulttuurin vahvistamisessa sekä varautumisessa, neuvonnan johtaja Teija Jerkku iloitsee.

Lisätietoja