|

Ett ägg om dagen håller doktorn borta

Nej, jag vet. Det är ett äpple om dagen som ska hålla doktorn på avstånd.

Men, jag vill ändå lyfta ägget nu! Ägget har valts till Marthaförbundets råvara under jubileumsåret! Ägget är tätt förknippat med förbundets historia och det var också höns och ägg som var de första viktiga stegen mot kvinnans självständighet i vårt land. Via försäljning av ägg fick kvinnan en egen ekonomi och på det sättet en bättre möjlighet att bära ansvar för sitt eget liv.

Och vad är mer Martha än ägget? Så användbart, inte bara som mat, utan i allt från hudvård till kompostering. Gott är det dessutom, finner sig plats i allt från förrätt till efterrätt!

För många år sedan figurerade en finskspråkig reklam just för ägget, och sloganen var ganska mitt i prick. ”Ägget – vår födas lilla jätte”. I reklamen ingick också texten ”Ät ett ägg om dagen – du blir stark, frisk och är pigg hela dagen”.

Så någonting helt annat, jag hoppas att du lagt märke till att kommentarsfunktionen nu är tagen i bruk på våra bloggar. Jag hoppas att ni ska vilja diskutera ägget och allt annat som har med jubileumsåret att göra!