|

Festförberedelserna framskrider – sakta och ganska säkert

Ingen panik! Festförberedelserna fortsätter nog trots att det varit tyst på bloggen.

Orsaken till varför det varit tyst är enkel, jag har vissa tekniska utmaningar, bloggen ser inte ut som jag och vi vill att den ska se ut för tillfället. Hoppas och tror att vi ska få ordning på det under nästa vecka. Det som är under utredning är om det är möjligt att öppna kommentarsfältet, det skulle behövas då tanken är att diskussion om jubileumsåret ska föras också här!

Marthaförbundet och Marttaliitto firar 120-årsjubileum år 2019, om ett år och fått tre månader. En del praktiskt finns redan under planering, men än så länge jobbar vi främst med de stora linjerna. Stora linjer som vilken betydelse har rörelsen år 2019? Vilken är vår roll? Vem är det som är Martha och vem är det som behöver oss? Vilka är de oförrätter vi kan bidra till att jobba bort? Hur syns Martha i vardagen?

Vilken är berättelsen om rörelsen vi vill berätta under vårt jubileumsår?

Allt detta vill jag alltså ha er input på, bara vi får igång kommentarsfunktionen kan vi diskutera också här!