| |

Kohti imetysmyönteistä yhteiskuntaa

Suomessa vietetään imetysviikkoa 3.-9.10.2022. Imetysviikon tarkoitus on lisätä keskustelua imetyksen merkityksestä ja haastaa kaikki edistämään imetystä. Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa kuuden kuukauden täysimetystä ja rintaruokinnan jatkamista kahteen ikävuoteen saakka. Suomessa suositellaan vauvojen täysimetystä 4–6 kuukauden ikään saakka, jonka jälkeen tulisi siirtyä osittaisimetykseen. Osittaisimetystä voi jatkaa vuosienkin ajan. Imetysmyönteisyys on koko yhteiskunnan etu.

Imetyksellä on lukuisia terveyshyötyjä sekä äidille että vauvalle: imetetyillä lapsilla esiintyy esimerkiksi vähemmän sairaalahoitoa vaativia infektioita, tyypin 1 diabetesta sekä lapsuusiän keliakiaa. Kehitysmaissa imetys vähentää merkittävästi imeväiskuolleisuutta. Äideillä imetyksen on puolestaan havaittu nopeuttavan synnytyksestä toipumista sekä pidemmällä aikavälillä pienentävän riskiä sairastua muun muassa tyypin 2 diabetekseen, rintasyöpään tai munasarjasyöpään. Imetyksellä ja ihokontaktilla on myös suuri emotionaalinen merkitys sekä äidille että vauvalle.

Imetys on myös taloudellisin ravitsemismuoto sekä perheelle että yhteiskunnalle. Vauva saa kaiken tarvitsemansa ravinnon äidinmaidosta puolen vuoden ikään saakka. Lisäksi pienempi infektioriski vähentää lääkityksen ja hoidon tarvetta.

Suomessa pitkät vanhempainvapaat mahdollistavat suositusten mukaisen imetyksen, mutta imetyksen jatkamiseen vaikuttavat monet seikat, kuten äidin oma motivaatio sekä puolison ja lähipiirin tuki. Imetysvaikeuksiin voi hakea tukea esimerkiksi neuvolasta tai vertaistukiryhmistä.

Myös yhteiskunta, eli me kaikki voimme vahvistaa imetysmyönteistä ilmapiiriä. Työnantaja voi tukea äidin työhön paluuta tarjoamalla imetysmyönteisen ympäristön ja rauhallisen tilan imettämiseen tai pumppaamiseen. Kaupoissa ja kahviloissa voidaan tehdä imettäminen helpommaksi tilajärjestelyillä. Vähin, mitä kukin meistä voi tehdä on se, ettei kommentoi tai kyseenalaista toisten imetykseen liittyviä päätöksiä. Kohti imetysmyönteisempää yhteiskuntaa, vauvojen parhaaksi.

Lisätietoa imetyksestä ja tukea imetykseen: Imetyksen tuki ry.

Lue lisää kiinteiden ruokien aloittamisesta rintaruokinnan ohella Ruokaa vauvalle -sivultamme.