| |

Monimuotoisuutta kotipihoille! – Uusi Monimuotoinen kotipiha -blogisarja alkaa 

Tänä vuonna Marttojen Monimuotoinen kotipiha -hankkeessa pohditaan perusteellisesti oman pihan monimuotoisuutta. Aiheesta on järjestetty ketjukoulutuksia sekä opintoja, ja nyt mukaan on valittu kymmenen pilottipihaa, joiden monimuotoisuutta on tavoitteena lisätä tulevan kesän aikana.

Monimuotoinen kotipiha opinnoissa tutustutaan aiheeseen koulutusten ja tehtävien kautta. Niiden kautta kartoitetaan, arvioidaan ja lisätään oman pihan monimuotoisuutta. On ollut hienoa seurata kurssilaisten etenemistä, keskusteluja ja ideointia. Oman pihan hahmottaminen osana ympäristöä ja kokonaisuutena ovat hienoja oivalluksia. Samoin se, miten moninaista pihan monimuotoisuus onkaan. Kaikille on varmasti tuttua kukkaniittyjen ja hyönteishotellien merkitys, mutta monimuotoisuus kumpuaa kaikesta muustakin: kasvillisuudesta, eliöistä, maaperästä ja pihan erilaisista paikoista, elinympäristöistä.

Aina ei tule ajatelleeksi, että myös pihan hoidolla ja omilla valinnoilla on vaikutusta monimuotoisuuteen. Kurssilaisten ajattelu on muuttunut sallivampaan suuntaan. Luonto saa tulla pihalle, ja piha voi muotoutua ja kehittyä luonnostaan.

Minun on varattava aikaa ja opetella taito ihailla luontoa omalla pihalla!

Hankkeen pilottipihoiksi on valittu erityyppisiä kotipihoja Hämeenlinnasta, Tampereelta ja Joensuusta. Alueellisten Marttapiirien kotipuutarha-asiantuntijat tekevät parhaillaan ensimmäisiä neuvontakäyntejä pihoilla. Kesän aikana saamme lukea tällä blogipalstalla pihojen kuulumisia.

Viime viikolla vietimme valtakunnallista Marttailuviikkoa laatikkoviljelyteemalla. Lukuisia viljelylaatikoita perustettiin ympäri maata. Kiitos kaikille tapahtumien järjestäjille ja osallistujille! Teema jatkuu monen yhdistyksen toiminnassa koko kesän.

Myös pilottipihoille perustetaan viljelylaatikoita. Kasvualustana laatikoissa kokeillaan luomukasvatukseen soveltuvaa Puutarhan sammalmultaa (Biolan). Sammalmullassa ei ole yhtään turvetta. Siinä on rahkasammalta ja biohiiltä, jotka molemmat sitovat hyvin vettä ja luovuttavat sitä kasveille vähitellen. Näin kasteluväliä saadaan pitemmäksi. Biohiili aktivoi myös maan pieneliötoimintaa. Kokemuksia kasvualustastakin kuulemme myöhemmin.

Miten sinä olet lisännyt monimuotisuutta kotipihallasi?

Tiina Ikonen
Kirjoittaja työskentelee asiantuntijana Marttaliitossa ja Monimuotoinen kotipiha -hankkeessa.


Marttaliiton Monimuotoinen kotipiha, Kestävä ja syötävä kotipiha kaupungissa-hanke (2021–2022) lisää tietoutta luonnon monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä, sekä tarjoaa helppoja ratkaisuja ja kehittää konkreettisia malleja kotipihojen monimuotoisuuden lisäämiseen. www.martat.fi/kotipiha