| |

Ravitsemusasiantuntija martoilla-Arjen äärellä

8.-12.11. vietetään ravitsemusviikkoa. Sen tarkoitus on lisätä ravitsemustieteen tunnettuutta ja ohjata luotettavan ravitsemustiedon lähteille. Ravitsemusviikolla esiin nousevat nimenomaan yliopistokoulutetut ravitsemustieteilijät. Ravitsemustieteilijöitä valmistuu Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoista erilaisiin työtehtäviin. Ravitsemusviikon kunniaksi haluamme nostaa esiin myös Marttojen ravitsemusneuvontaa ja sen tekijöitä.

Tätä tekstiä kirjoittelevat Pohjois-Karjalan Marttojen ravitsemusasiantuntijat, ravitsemusterapeutit Evy ja Ringa. Ringa on työskennellyt Martoilla jo pidempään, Evy on uudempi lisäys ravitsemusosaajien tiimiin. Tässä tekstissä kerrotaan, mitä ravitsemusterapeutti tarkoittaa ja mitä meidän työhön Martoilla kuuluu. Kiva, kun olet lukemassa!

Käsitteet tutuiksi!

Ravitsemusterapeutti, ravintovalmentaja ja ravintoterapeutti, sanat muistuttavat paljon toisiaan ja joskus voi mennä sekaisin, mitä mikäkin nimi oikeasti tarkoittaa. Eroa titteleiden välillä kuitenkin on:

  • Ravitsemusterapeutilla on takanaan viiden vuoden yliopistotason koulutus ja ravitsemusterapian maisteriopinnot Itä-Suomen yliopistossa. Myös Helsingissä voi opiskella ravitsemustiedettä, mutta ravitsemusterapeutin pätevyyden saa ainoastaan Kuopiosta. Valvira eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta virasto laillistaa ravitsemusterapeutin samalla tavalla kuin lääkärin. Ravintovalmentajalla tai ravintoterapeutilla taas voi olla koulutuksena esimerkiksi viikonlopun kestänyt lyhytkurssi.
  • Ravitsemustieteen opinnot käsittävät muun muassa lääketieteen, farmasian, käyttäytymistieteiden ja psykologian opintoja. Ravitsemusterapeutti on ammattilainen, joka erikoistuu sairauksien ravitsemushoitoon ja ravitsemuksen merkitykseen sairauksien ennaltaehkäisyssä.
  • Ravitsemusterapeutteja työskentelee terveydenhuollossa sekä julkisella, että yksityisellä puolella. Ravitsemusterapeutteja on Suomessa noin 600, joista vajaa 200 julkisessa terveydenhuollossa. Ravitsemusterapeutteja työskentelee kuitenkin myös yrittäjinä, elintarviketeollisuudessa sekä järjestöissä. Martoilla työskentely on esimerkki järjestöpuolella tehtävästä ravitsemusterapeutin työstä.

Järjestötyössä ravitsemusneuvonnan painotus on ennaltaehkäisevässä työssä, eli pyrimme parantamaan ihmisten ravitsemustilaa jo ennen sairastumista ja tukemaan hyvää ravitsemuksen toteutusta arjessa. Tätä työtä me siis teemme Martoilla erilaisten kohderyhmien parissa. Evy työskentelee pääasiassa ikääntyneiden ja heille suunnatun VIRKEE-hankkeen parissa ja Ringa taas lapsiperheiden ja työikäisten kanssa. Välillä kohtaamme työssämme myös muita ryhmiä, kuten urheilijoita ja nuoria.

Ravitsemusneuvonta Martoilla

Marttojen slogan on hyvästä arjesta parempi maailma. Iskulause on moniulotteinen, mutta myös ravitsemusasiantuntijana sen takana on helppo seistä. Ravitsemusasiantuntijoina työskentelemme järjestössä rinta rinnan muiden asiantuntijoiden kanssa. Kotitalousasiantuntijat taitavat kodinhoidon ja keittiön niksit ja puutarha- ja ympäristöasiantuntijat tuovat mukaan oman erityisosaamisensa. Ravitsemusasiantuntijuus täydentää tätä osaajakaartia. Koska samassa piirissä toimii asiantuntijoita eri koulutustaustoista, saamme jokainen keskittyä erityisesti siihen, mitä osaamme. Totta kai myös kotitalousasiantuntijat ovat merkittävä osa järjestömme ravitsemusneuvontaa ja järjestömme kaiken kotitalousneuvonnan taustalla ovat suomalaiset ravitsemussuositukset sekä ilmastokestävät valinnat. Ravitsemusasiantuntijoina pystymme kuitenkin syventymään asiakaskohtaamisissamme ravitsemusteemoihin ja tuomaan ajantasaista, tutkittua tietoa konkretiaksi. Lisäksi pidämme huolen, että myös kollegoidemme tiedot ovat ajantasaiset. Asiantuntijuutemme on laajemmin koko järjestön käytössä ja pystymme tarvittaessa osallistumaan materiaalin- tai sisällöntuotantoon myös muiden piirien tai Marttaliiton sitä pyytäessä.

Marttojen ammatillinen neuvontatyö on jo 1900-luvun alkuvuosilta saakka pyrkinyt kotien ja perheiden hyvinvoinnin lisäämisen ja ravitsemustilan parantamiseen. Neuvonnan alkutaipaleilla tämä tarkoitti sitä, että neuvojat opettivat muun muassa kasvimaiden perustamista ja kasvisruokien valmistusta, jotta perheillä olisi mahdollisuuksia ja keinoja kasvisten käytön lisäämiseen. Hyvinvoinnin lisääntyessä ja yhteiskunnan muuttuessa myös ravitsemusneuvonta on pysynyt mukana muutoksessa ja onkin luonnollista, että nykypäivänä Marttajärjestö työllistää myös ravitsemusasiantuntijoita niin liittotasolla suunnittelemassa ja koordinoimassa neuvontaa kuin piireissä tekemässä konkreettista neuvontatyötäkin.

“Tavallinen työpäivä”

Miltä meidän tavallinen työpäivä sitten näyttää? Ei ehkä niin perinteiseltä ravitsemusterapeutin työltä, jossa potilaita kohdataan vastaanotolla ja sairaalan osastolla. Martoilla meidän päivämme koostuvat luennoista, ryhmien ohjauksista ja parasta kaikista, ruokakursseista, eli yhteisen aterian laittamisesta ryhmän kanssa.

Ruokakurssit ovat työtä, josta ainakin Evy haaveili opiskeluaikana ja jota harvoin pääsee muualla ravitsemusterapeuttina tekemään. Kursseilla on mahdollista antaa ravitsemustietoa ruohonjuuritasolla, yhteisen aterian valmistuksen lomassa ja ruokapöydän ääressä uusiin tuotteisiin tutustuttaessa. Parhaimmillaan käytännön ruokakursseilla tutkittu tieto muuntuu konkretiaksi ja helposti siirrettäväksi asiakkaan omaan arkeen. Kurssien lisäksi toteutamme yksilöohjauksia asiakkaiden luona: Evy jalkautuu ikäihmisten koteihin, Ringa puolestaan vauvaperheisiin tai vaikkapa mielenterveyskuntoutujien kotikeittiöihin. Konkreettisessa työssä parasta on havaita osallistujien epäilyksen vaihtuvan innostukseen ja hyväksyvään nyökyttelyyn, kun perunamuusi maistuukin oikein hyvältä, vaikka voi korvataan margariinilla ja täysmaito rasvattomalla versiolla.

Asiakastyön lisäksi työpäivämme sisältävät niin neuvonnan suunnittelua kuin raportointiakin. Suurin osa työstämme rahoitetaan erilaisin hanke- ja toiminta-avustuksin, joten hyvät projektinhallintataidot ovat työssä tarpeen. Tämän lisäksi työhön mahtuu työskentelyä erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä, kuten maakunnallisessa ravitsemustyöryhmässä, elintapaohjauksen verkostossa sekä erilaisissa järjestöverkostoissa. Sekä totta kai nykypäivänä omasta työstä kertomista eri sosiaalisen median kanavissa, johon olemme vieneet myös osan neuvonnastamme erilaisten IG-reelsien ja Facebook-liven muodossa.

Marttojen ravitsemusneuvonnan tarkoitus on lisätä osallistujien mahdollisuuksia ja kykyjä toteuttaa terveyttä edistävää ravitsemusta omassa arjessaan. Tämä tarkoittaa oikean tiedon jakamista, käytännöntaitojen lisäämistä ja pystyvyydentunteen vahvistamista. Vahvuutemme on ehdottomasti toimiminen osallistujien arkiympäristössä, jossa kynnys muutoksiin on mahdollisimman matala. Koemme ravitsemustieteilijöinä olevamme kotonamme Marttojen asiantuntijoiden joukossa ja ymmärrämme, kuinka hyvät lähtökohdat järjestö antaa työhömme terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä.

Jos haluat kuulla lisää meidän tarinoita työstä, laita luureihin  Martat haastaa –podcastin ravitsemusasiantuntijat –jakso!

Ringa Nenonen ja Evy Peltola

Pohjois-Karjalan Martat