|

Tavoitteena riittävän hyvä

“Sinä riität”. Nuo sanat jokainen meistä haluaa kuulla. Jokaisen tarvitsee kuulla ja uskoa, että riittää omana itsenään – ihmisenä, työntekijänä, ystävänä, puolisona tai vanhempana. Että riittää siinä roolissa, jossa tekee parhaansa. Viime aikoina on puhuttu paljon vanhemmuudesta ja riittämättömyyden kokemuksista tuon roolin keskellä. Jyväskylän yliopiston tutkimus vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijöistä 1) kertoo, että vanhemmuuden paineet, suorituskeskeisyys ja uupumus haastavat pikkulasten vanhempia.

Nuo sanat ”sinä riität” on tärkeää kuulla paitsi lähellä olevilta ihmisiltä, myös itseltään. Riittämättömyyden kokemuksiin vaikuttavat ympäristö ja ihmiset ympärillämme, vaikka tunne sinänsä on kovin henkilökohtainen. Tutkimuksessa huomattiin, että merkittävin uupumusta lisäävä tekijä oli vanhempien kokemus ulkoapäin tulevista suorituspaineista. Riski kasvoi entisestään, jos vanhemmalla oli taipumus asettaa kovia vaatimuksia itselleen.1) Voisimmeko yhdessä asettaa riittävän hyvän uudeksi standardiksi täydellisyyden tavoittelun sijaan?

Elämme arjen keskellä, joten meidän tulee myös kokea riittävämme omassa arjessamme. Jokapäiväisen elämän sujuminen on tärkeä osa kokonaisuutta. Marttojen toiminta kytkeytyy vahvasti arjen taitoihin. Lapsiperhetoimintamme tavoitteena on vahvistaa pikkulapsiperheiden hyvinvointia ja kotitaloustaitoja. Haluamme tarjota luotettavaa tietoa tietotulvan keskellä ja vahvistaa osallistujien luottamusta omaan osaamiseen. Ryhmämuotoinen toiminta tarjoaa mahdollisuuden tavata toisia samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia. Ruoan valmistaminen ja yhdessä syöminen ovat tunnetusti hyviä keinoja paitsi oppia uutta, myös tutustua toisiin.

Viime vuonna tavoitimme noin 1900 henkilöä Lapsiperheiden arjen tukeminen -toiminnan kurssien, luentojen ja kotikäyntien kautta. Osallistujapalautteen mukaan 81 % vanhemmista koki kurssien vahvistaneen luottamusta omaan osaamiseen paljon tai erittäin paljon. Yli puolet koki kurssien antaneen uusia sosiaalisia verkostoja ja vertaistukea.

Martat toimivat sen puolesta, että jokainen vanhempi saisi kokea olevansa riittävä ja hyvä, riittävän hyvä. Hienoa, että riittävän hyvän vanhemmuuden puolesta puhutaan nyt monen tahon voimin. Monipuoliseen vanhemmuuden tukemiseen tarvitaan meitä kaikkia. #sinäriität2020

Lue lisää Marttojen toiminnasta lapsiperheiden parissa: www.martat.fi/lapsiperheet

Katariina Silanen
kirjoittaja on Lapsiperheiden arjen tukeminen -toiminnan koordinaattori

  • 1) Sorkkila, Matilda; Aunola, Kaisa (2019). Risk Factors for Parental Burnout among Finnish Parents: The Role of Socially Prescribed Perfectionism. Journal of Child and Family Studies, Early online. DOI: 10.1007/s10826-019-01607-1 /https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65815)