|

Tutustu Ihan jees arki -hankkeeseen

Ihan jees arki -hankkeessa nuoret osallistuvat marttojen kotitalousasiantuntijan järjestämään kotitalousneuvontaan ryhmämuotoisesti. Kotitalousneuvontaa tarjotaan myös nuoren kotiin yksilöohjauksena. Hankkeessa nuoret oppivat uudenlaisia arjen taitoja ja saavat opastusta itsestä ja ympäristöstään huolehtimiseen. Neuvonnan aiheita ovat edullinen ja terveellinen ruoka ja ravitsemus, omien raha-asioiden hoito, kodin puhtaanapito sekä muut elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä tukevat toiminnot. Hankkeen kotitalouskursseilla nuori myös oppii kuluttamaan kestävästi, taloudellisesti sekä eettisesti.

Tavoitteena toimiva ja kestävä arki

Marttojen tavoitteena on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Arvolähtökohtina kaikessa toiminnassa ovat avoimuus, rohkeus olla oma itsensä, arjen kestävät valinnat, onnistumisen ja oppimisen ilo sekä yhdessä tekeminen. (www.martat.fi)

Ihan jees arki on marttojen perusarvojen välittämistä kaikessa toiminnassa ja kohtaamisessa nuorten kanssa. Rohkaisemme nuoria ottamaan oman arkensa haltuun konkreettisilla ja pienillä arjen askeleilla ja valinnoilla. Nuoret saavat mahdollisuuden peilata omaa arkeaan yhdessä marttojen kotitalousasiantuntijoiden kanssa. Uuden oppiminen on läsnä kaikessa toiminnassa nuoria kannustaen ja heidän voimavaransa tunnistaen.

Onnistumisen kokemuksia nuorille

Hankkeen nuorilla on haasteita työllistymisessä ja koulutukseen pääsemisessä. Haasteet voivat johtua mielenterveys- tai päihdeongelmista tai vaikka vaikeasta koulukiusaamistaustasta. Hankkeessa kotitalousneuvonta räätälöidään nuorille heidän tilannettaan ja tarpeitaan kunnioittaen. Tavoitteenamme on saada jokaiselle nuorelle onnistumisen kokemuksia. Kotityön arvostuksen ja osaamisen vahvistaminen nuorten keskuudessa on myös Ihan jees arki -hankkeen yksi tavoite. Hallitsemalla paremmin omaa arkeansa nuorten itsetunto vahvistuu ja sitä kautta tunne elämänhallinnasta voimistuu. Sitä kautta avautuu portti muunlaisellekin muutokselle. Nuoret saavat eväitä sosiaaliseen kanssakäymiseen ryhmissä toimimisessa ja mahdollisesti rohkeutta siirtyä taas uusiin yhteisöihin, työhön tai koulutukseen.

Kiitos yhteistyökumppaneille

Ihan jees arki -hanke on käynnistynyt kevään 2018 aikana jatkuen vuoteen 2020 saakka. Tänä aikana tavoitteena on luoda monitoimijainen järjestölähtöinen neuvontakokonaisuus yhdessä hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa. Työtä marttojen kanssa on tekemässä lukuisa joukko etsivän nuorisotyön (mm. Vamosnuoret), sosiaalitoimen, ohjaamoiden, perhekeskusten, ME-talojen, neuvoloiden, poliisin, seurakunnan sekä vankiloidenkin työntekijöitä. Tule mukaan seuraamaan Ihan jees arki -hankkeen toimintaa!

Seuraa Ihan jees arkea Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä.

Blogiterveisin,

Marianne

Marianne Neijonen
projektipäällikkö
Ihan jees arki -hanke

Tutustu Ihan jees arki -hankkeeseen