| |

Vaikutamme tekemällä

Marttojen strategiakausi 2017–2019 on siinä pisteessä, että on aika alkaa valmistella uutta strategiaa. Suuntaamme 2020-luvulle tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen varautuminen edellyttää koko ihmiskunnalta kestävän elämäntavan omaksumista mahdollisimman pian. Miten järjestömme vastaa tähän? Tuleeko ilmastonmuutoksesta seuraava iso mullistus, joka muuttaa Marttojen roolin ja vetää mukaan myös nuoret sukupolvet? 

Ilmastonmuutos on jo täällä, eikä sitä voi taikoa näkymättömiin. Se vaikuttaa meidän ja erityisesti tulevien sukupolvien elämään. Ilmastomuutoksen hillitseminen ja luonnon ääri-ilmiöistä selviäminen vaativat ymmärrystä arkisten valintojemme vaikutuksista luontoon ja ympäristöön. Ei ole yhdentekevää, mitä syömme, miten asumme tai millä liikumme. Valitseminen ei kuitenkaan ole helppoa, sillä monimutkaiset, globaalit vaikutusmekanismit eivät ole yksiselitteisiä edes tutkijoille, saati tavalliselle ihmiselle. Lihan- ja maidontuotanto lisää vesistöjen rehevöitymistä ja ilmakehän kasvihuonekaasuja. Fossiilisten polttoaineiden käyttö nopeuttaa hiilen vapautumista ilmakehään ja maapallon lämpenemistä. Mitä pitäisi tehdä? 

Martat vaikuttavat tekemällä. Ei suuria puhumalla, vaan tekemällä pieniä arkisia tekoja itselle, perheelle, lähipiirille tai yhteiskunnalle. Rooli käytännön ilmastotekojen edistäjänä olisi luonteva jatko Marttojen ruokapolitiikalle. Myös varautuminen äärimmäisiin sääilmiöihin on ajankohtaista, ja siinä meillä on paljon osaamista. 

Toinen Suomessa 2020-luvulla vaikuttava suuri muutos on väestön ikääntyminen. Olisiko meidän suunnattava enemmän voimavaroja ikääntyvien toiminnan tukemiseen? Ikäihmiset kaipaavat aktiivista tekemistä ja osallisuutta, jota marttayhdistykset voivat heille tarjota. Tähän suuntaan päädymme nykyisellä toimintatavalla ja järjestön rakenteella. Jäsentemme keski-ikä on yli 60 vuotta, ja se nousee noin viisi vuotta vuosikymmenessä. Jäsenistön ikääntyminen heikentää jo joidenkin yhdistysten toimintakykyä ja johtaa yhdistystoiminnan alasajoon. 

Vai onko tulevaisuuden marttakartalla vastassa ihan jokin muu mullistus? 

Järjestön johto määrittää toiminnan suunnan linjatessaan uuden strategian. Olkoon valinnat viisaita. 

Pikko Haikkala

Marttaliiton pääsihteeri
pirkko.haikkala@martat.fi