Apuasi tarvitaan sekä kotimaassa että kehitysmaissa. Martat antavat kotitalousneuvontaa heille, jotka ovat heikossa asemassa.


Lapsiperheiden tukeminen Suomessa

Käytämme kotimaan työhön kerätyt varat  tuen tarpeessa olevien lapsiperheiden kotitalousneuvontaan ja arjen tukemiseen. Tuotoilla voimme järjestää lapsille kokkikursseja, vanhemmille ja lapsille yhteisiä kursseja sekä tarpeen mukaan kotitalousneuvonnallisia kotikäyntejä.

Keräystili

Danske Bank FI17 80001000061243/Marttojen kotimaan kotitalousneuvonta, viite 2147

Keräyslupa

Poliisihallitus RA/2018/795. Lupa on voimassa 13.9.2018–31.7.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Lupa on myönnetty Marttaliitto ry:lle ja Finlands Svenska Marthaförbund r.f:lle 13.09.2018. Keräysvarat käytetään keräyskauden aikana ja välittömästi kauden jälkeen. Keräyksen tuotto jakautuu 20 % Finlands Svenska Marthaförbund r.f:n käytettäväksi ja 80 % Marttaliitto ry:n käytettäväksi.

Lisätiedot

Marttaliiton neuvonnan johtaja Teija Jerkku, teija.jerkku (at) martat.fi, p. 050 342 0585.


Kotitalous- ja yrittjäjyystaitoja sekä itsemääräämisoikeutta Kamerunin, Etiopian ja Malawin köyhille naisille ja tytöille

Martat tukevat Kamerunin, Etiopian ja Malawin naisia ja tyttöjä kouluttamalla heitä ravitsemuksessa, kotitaloustaidoissa ja pienyrittäjyydessä. Tuellanne autamme naisten ja tyttöjen kouluttautumista, arjessa selviämistä ja hyvinvointia. Etiopiassa erityisenä kohderyhmänä ovat Addis Abeban vammaiset naiset, joille järjestetään itsemäräämisoikeutta ja omia elämäntaitoja vahvitavia koulutuksia kuten kotitaloustyöpajoja.

Mitä lahjoituksellasi saadaan, esimerkkejä

  • 10 € yksi päivä ravitsemuskoulutusta vähävaraiselle perheenäidille
  • 20 € kaksi päivää ravitsemus- ja ruuanvalmistuskoulutusta vähävaraiselle perheenäidille
  • 50 € kuukauden kerhotoiminnan kulut tyttöjen kotitalouskerhossa
  • 100 € pienlaina kotitalousalan naisyrittäjälle

Lahjakortti

Tallenna lahjakortti, täytä itse sopiva otsikko, teksti ja allekirjoitus ja tallenna uudelleen. Voit lähettää kortin sähköisesti aineettoman lahjan saajalle tai printata sen. Lisätiedot terhi.lindqvist (at) martat.fi

Lahjakortti kehitysyhteistyö 2019

Keräystili

Danske Bank FI15 8000 1570 4855 90 /Marttojen kehitysyhteistyö, viite 2066

Keräyslupa

Poliisihallitus RA/2019/202. Lupa voimassa 2.8.2019–1.8.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Lupa myönnetty 5.3.2019. Keräysvarat käytetään keräyskauden aikana ja välittömästi kauden jälkeen.

Lisätiedot

Marttaliiton kehittämispäällikkö Terhi Lindqvist, terhi.lindqvist (at) martat.fi, p. 050 516 9412.