|

Arki sujuvaksi – myös etänä

Koulut ja työpajat ovat tänä keväänä siirtäneet toimintaansa verkkoon. Etäpalvelut ja etäopiskelu ovat tulleet tutuiksi entistä useammille. Myös Marttojen järjestämät käytännön kurssit ja ryhmätoiminnat ovat nyt hetken aikaa tauolla.

Arjen taitoja työpajoilta

Työpajoilla Marttojen Arki sujuvaksi -kursseja on pidetty pääosin matalan kynnyksen starttivalmennuksen kanssa. Toiminta aloitettiin kahdeksalla pajalla vuonna 2015. Nyt mukana on vuosittain 25-30 työpajaa.

Toiminta on matalan kynnyksen perusarjentaitojen ohjausta. Sosiaalisten taitojen kohentumisen ohella nuoret saavat perustietoja ja käytännön taitoja terveelliseen, edulliseen ruoanvalmistukseen, kodinhoitoon, oman arjen raha-asioiden hoitamiseen ja kestävään kehitykseen. Opettelemme yhdessä uusia asioita arjen pienten valintojen, konkreettisten esimerkkien ja hyvien toimintatapojen avulla, nuorten tarpeet, taidot ja arjen olosuhteet huomioiden.

Ilon kautta

Oivaltamisen, oppimisen ja onnistumisen ilo on kurssilla tärkeää. On tärkeää saada nuori huomaamaan omat pienetkin onnistumisen kokemukset, joita ei ehkä elämässä paljon ole ollut tai niitä ei ole huomioitu.

Joskus opittu uusi asia voi meidän näkökulmastamme olla pieni, mutta osallistujalle itselleen iso asia. Usein kursseilla pitääkin paikkansa sanonta ”Less is more”. Onnistumisen kokemukset, rohkeuden lisääntyminen, ryhmätyötaidot ja luottamus omaan osaamiseen ovatkin toiminnan tärkeintä antia kotitaloustaitojen ohella.

Hyvin suunniteltuna Arki sujuvaksi -kurssit tukevat merkittävästi työpajavalmennusta. Olennaista on pajavalmentajan ja Marttojen asiantuntijan toimiva yhteistyö, niin etukäteissuunnittelu ja tavoitteiden miettiminen yhdessä nuorten kanssa kuin kurssin aikainen yhteen hiileen puhaltaminen. Kurssin jälkeen käytävä rehellinen ja avoin palautekeskustelu auttaa kehittämään toimintaa seuraavaa kertaa varten. Olemme itsekin oppineet paljon näiden yhteisten vuosien varrella.

Aikaa oppia

Hyvä arki kuuluu kaikille – myös tänä keväänä. Päivärytmin säilyttäminen ja mielekäs tekeminen korostuvat arjessa, ja aivan erityisesti nyt, kun elämme poikkeustilanteessa.

Kaikenlainen uuden oppiminen vahvistaa arjen sujumista. Siksi olemme koonneet oppimista palvelevia aineistoja Aikaa oppia -verkkosivuille. Olisiko näistä sivuista hyötyä juuri sinulle?

Issuusta löydät runsaasti maksuttomia reseptivihkoja, aineistoja ja esitteitä vapaaseen käyttöön. Voit lukea aineistoja sähköisesti, tai ladata pdf-muodossa omaan käyttöösi mm. huippusuositun Arjen taitoja -kirjasen, Kotiruokaa kolikoilla -vihkosen, Marttojen selviytymisopas omaan kotiin -vihkosen tai nuorten tekemän reseptikirjasen Venyvän vinkit kokkaukseen.

Opetellaan siis uusia taitoja. Yksin tai yhdessä. Ainakin yksi pieni juttu viikossa.

Marttojen ryhmät jatkavat työpajoilla taas arjen asetuttua raiteilleen. Tule mukaan!

Katso maistiaisia kurssiltamme Youtubesta.

Tavataan viimeistään syksyllä!

Päivi Känsälä

Kirjoittaja on Marttaliiton Arki sujuvaksi -toiminnan koordinaattori