| |

Pride – yhdenvertaisuuden juhla

Eletään ilon, värien, yhdenvertaisuuden ja inhimillisen ihmisyyden kuukautta. Tällä kertaa me Martat osallistumme virallisena yhteisökumppanina Priden juhlintaan. Jo vuosien ajan Priden sanoman esiintuominen on ollut meille tärkeää.

Martat on perinteikäs yli 123 vuotta vanha järjestö, jolle kotien ja perheiden hyvinvointi on aina ollut etusijalla. Alussa Marttojen tärkeimpänä aiheena oli naisten yhteiskunnallisen aseman parantaminen. Ensi vuonna 120 vuotta täyttävä Emäntälehti pyrki voimistamaan naisten pystyvyyden tunnetta. Alli Nissinen kirjoitti ensimmäisessä Emäntälehdessä äideistä ja äitiydestä, mustuttaen jokaisen olevan yhteiskunnasta vastuussa äidin tavoin. Kirjoituksellaan hän ei halunnut vähentää miesten merkityksellisyyttä, sillä töitä hyvinvoivan yhteisön eteen olisi kyllä jokaiselle tehtäväksi. 

Nyky-Suomessa naisilla ja miehillä on lähes yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia ja osallistua. Samanlainen yhdenvertaisuus ei kuitenkaan päde kaikkien ihmisten kesken. Voimme valitettavasti todeta, että yhteiskuntamme kaipaa vielä muutosta sekä asenneilmapiirissä että yhteiskunnan rakenteiden tasolla.  

Rakkaus on kaikkien oikeus; sekä mahdollisuus rakastaa että tuntea olevansa rakastettu. Viime vuodet kriisien ja poikkeusolojen keskellä ovat muistuttaneet, että hyvään pyrkiminen ja sen edistäminen ovat elämän perustavia tekijöitä. Hyvinvoiva ihminen välittää hyvyyttä myös ympärilleen. Välittäminen ja rakkauden kokemus edesauttavat jaksamista ja hyvinvointia, jonka varaan arkea on turvallista rakentaa.  

Nämä ovat vain muutamia niistä sekoista joiden vuoksi Martat seisoo ylpeästi Priden joukossa. Pidämme sanomaa yhdenvertaisuudesta esillä meille ominaisilla tavoilla ja toimilla. Yhdenvertaisuuden tekomme ulottuvat Pride-kuukaudesta-viikkoon ja -kulkuepäivään, mutta toimintamme ei pääty niihin. Yhdenvertaisuuden tulee olla lähtökohta kaikelle toiminnalle niin perinteikkäässä järjestössämme kuin laajemminkin yhteiskunnassamme. 

Hyvästä arjesta syntyy parempi maailma. Jos jokaisella meistä on mahdollisuus elää ja uskoa rakastavaan ja rakastettavaan yhteisöön sekä maailmaan, niin monet meidän elämämme pelot ja haasteet loistaisivat poissaolollaan. 

Rakkauden täyteistä Pridea! 

Eeva Honkonen
Kirjoittaja työskentelee Marttaliitossa kansalaistoiminnan asiantuntijana. 

Tänä vuonna Marttojen teemana on yhdenvertaisuus ja kohtaaminen. Olemme Helsinki Pride yhteisökumppanina järjestämässä ohjelmaa Pride-viikolla Kiasmassa. Vuoden käsityöteeman mukaisesti martat ovat ohjaamassa sateenkaariryijyn teossa. Ryijy syntyy paikalle saapuvien ihmisten solmimista ryijysolmuista. Solmun myötä ihmiset näyttävät olevansa Priden sanoman puolella. Pride on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisen ihmisyyden juhla, eikä sen suhteen tulisi valita olla sen puolesta tai sitä vastaan. Yhdenvertaisen rakkauden juhla on meidän jokaisen juhla.