| |

Yhdessä rasismia vastaan

Marttaliitto osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Rasisminvastaiselle viikolle yhteistyössä kampanjasta vastaavan Suomen Punaisen Ristin ja toisen ensikertalaisen, Suomen Partion, kanssa. Kolmen järjestön mukanaololla korostamme yhteistyötä, jota tarvitaan rasismin kitkemiseksi. Tällä viikolla järjestettävän kampanjan tarkoituksena on tunnistaa ja tiedostaa rasismi ja toimia sitä vastaan. Rasismilla tarkoitetaan eriarvoista kohtelua, joka perustuu esimerkiksi etnisyyteen, kansallisuuteen, ulkonäköön, kulttuuriin, uskontoon tai äidinkieleen. Mikään ennakkoluulo ei saa johtaa syrjivään käytökseen. 

Muutos antirasistiseen ja tasa-arvoiseen yhteisöön lähtee oman toiminnan tiedostamisesta. Olisi helppoa kuitata keskustelu syrjinnästä sanomalla, ettei minulle ole ennakkoluuloja, tai ettei rasismia enää ole. Aiheen kohtaaminen on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin siitä vaikeneminen. Jokaisella meillä on ennakkoluuloja, ja niiden juuria on hyvä pysähtyä miettimään. Pohdi, pitävätkö ennakko-olettamuksesi paikkansa. Jos ne pitävät, miksi annat oletusten nousta pintaan? Onko reilua, että kohtaamasi ihminen joutuu vastatusten ennakkoluulojesi kanssa?  

Kohtaamme päivittäin vanhoja tuttuja ja uusia ihmisiä ja jokainen kohtaaminen on erilainen. Asenteemme tulevat näkyviin näissä tilanteissa. On tärkeää pysähtyä hetkeen ja miettiä omaa käytöstä. Kohtaamisen tulisi olla arvostavaa ja toisen huomioon ottavaa, niinhän meistä jokainen haluaisi itsekin tulla kohdatuksi. Pienetkin teot hymystä tervehtimiseen ja toisen kuuntelemiseen lisäävät luottamusta. Emme voi muuttaa toisiamme, joten uudelleen asennoitumisen on lähdettävä itsestämme. Tunteet ja tavat tarttuvat, joten voimme vaikuttaa myönteisesti toisiin omalla toiminnallamme. 

Tässä ajassa vastakkainasettelu tuntuu olevan läsnä joka puolella. Se saattaa herättää tunteen, ettei yksilö voi tehdä asialle mitään. Mutta erityisesti painostavina ja surullisina aikoina meidän on keskityttävä toisistamme välittämiseen, pidettävä huolta ihmisyydestä, pidettävä toistemme puolta. Puhutaan, kuunnellaan, hymyillään. Autetaan niitä, jotka tarvitsevat apua. Sanoissa on voimaa. Pidetään siis huoli, että käytämme kunnioittavia ja neutraaleja ilmaisuja ihmisistä ja kansoista. Ei anneta negatiivisille ja leimaaville ilmaisuille valtaa. Se ei tuo mitään hyvää sanojalleen eikä maailmantilanteelle. Nostetaan yhdessä kieltävä kätemme ylös ja sanotaan: ei rasismille. 

Klikkaa Marttojen Rasisminvastaisen kampanjan uutissivulle tästä.

Eeva Honkonen
Kansalaistoiminnan asiantuntija, Marttaliitto