• Työpajanuoret, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, maahanmuuttajat ja heidän perheensä sekä vangit ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaat.

Arkisujuvaksi

 • Maahanmuuttajat

Parasta yhdessä – ruokaa, käden taitoja ja luontoelämyksiä marttojen kanssa

Arkisujuvaksi

Makuja-Arjen taitoja nuorille turvapaikanhakijoille

 • Nuoret

Tehtävä Z

Pidä kiinni rahoistasi

 • Lapset ja koulut

Ässäkokki

Keskiaikaa kyläkouluille facebookissa

Moppirata

 • Lapsiperheet

Lapsiperheiden arjen tukeminen

LAPE-hanke

Kanta-Hämeen LAPE-hanke facebookissa

 • Työelämän ulkopuolella olevat alle 40-vuotiaat

  Etelä-Hämeen Martoissa käynnistyy vuonna 2018 VIIRI -virkeyttä, ruokaa ja arkiaktiivisuutta -hanke. VIIRI-hanke on osa valtakunnallista, Stean rahoittamaa Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaa työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi. Hanke toteutetaan kuudessa Marttapiirissä v. 2018-2020. VIIRI-hankketta koordinoi ja hallinnoi Pohjois-Karjalan Martat ry, osatoteuttajina toimivat Lounais-Suomen, Etelä-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Keski-Suomen Martat ry. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat mm. kaupunkien/kuntien työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä seurakunnat ja yhdistykset.

  VIIRI-hankkeessa kohderyhmänä ovat erityisesti alle 40-vuotiaat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat miehet sekä paljon palveluita tarvitsevat pitkän aikaa työttömänä olleet työikäiset. Hankkeen tavoitteellinen osallistujien määrä on 540 osallistujaa ja ohjauskertojen määrä 2290 ryhmäohjauskertaa. Toimintaan osallistuminen on osallistujille maksutonta.
  Toiminnan tavoitteena on hankkeen toimintaan osallistuvien henkilöiden toimintakyvyn ja oman aktiivisuuden tukeminen sekä heidän sosiaalinen vahvistamisensa. Osallistujien terveyttä ja hyvinvointia pyritään kohottamaan motivoimalla omasta itsestä huolehtimiseen, arkiaktiivisuuteen ja terveellisiin elintapoihin.

  Toiminta toteutetaan yksilöohjauksen ja pienryhmätoiminnan avulla. Soveltuvin osin voidaan käyttää Marttaliiton 10 osaamispisteen Arkitreeni -opetussuunnitelmaa, jonka voi suorittaa joko kokonaan tai osittain. Ryhmätoimintaan voi sisältyä myös vertaisryhmän tai omaehtoisen harrastusryhmän perustaminen. Arkiaktiivisuuden lisäämiseksi voidaan tehdä opinto-, tutustumis- ja vierailukäyntejä.

   

   

  • Ruokaperinne

  Makumatka Karjalaan

 

 

 

 

Jaa sivu