|

|

Äänestä Marttojen hyviä tekoja!

RAY:n Inhimillisiä Uutisia -uutisauto kiertää Suomea 1.–21.8.2015 ja selvittää, miten Suomi voi. Mukana on marttojen viisi uutisvinkkiä, hyvää tekoa, joita sinäkin voit käydä äänestämässä: äänestä heti, ennen 14.6. ja vaikutat uutisauton reittiin.

RAY tukee tänä vuonna 309,3 miljoonalla eurolla suomalaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen hyviä tekoja. Inhimillisiä Uutisia kertoo tekijöistä ja ilmiöistä tekojen takaa. RAY:n tukemat järjestöt ovat jakaneet omat uutisvinkkinsä hyvistä teoista. Mukana on marttojen viisi uutisvinkkiä.

Marttaliiton uutisvinkit ovat osa Arki sujuvaksi -toimintaa ja Lapsiperheiden arjen tukeminen -hanketta. Varmista uutisauton pysähtyminen Marttojen kohteissa. Käy klikkaamassa alla olevia linkkejä ja äänestä Marttojen hyvien tekojen puolesta!


#Martat + #Perheentalo = ilo

Martat ja Iisalmen perheentalo -yhteistyö tukevat Iisalmen alueen lapsiperheitä. Martat toivovat uutisauton poikkeavan Iisalmessa 17.8. vauvanruokakurssille. Kursseilla perheiden ruoanlaittotaidot paranevat ja luottamus omaan osaamiseen kasvaa. Vanhemmat pääsevät tutustumaan toisiin samassa elämäntilanteessa oleviin, ja heillä on oiva mahdollisuus vaihtaa ajatuksia myös arjen hallinnan muista asioista.

Klikkaa linkkiä ja siirry äänestämään: 
http://www.inhimillisiauutisia.fi/kesakiertue/uutinen/martat-perheentalo-ilo


#Martat Piikkisiilissä

A-klinikkasäätiön Kouvolan huumevieroitusyksikkö Piikkisiili tarjoaa yhteisöllisyyteen perustuvaa vieroitus- ja kuntoutushoitoa huumeiden käyttäjille. Yhteistyö Marttojen kanssa on tuonut yksikön toimintaan arjen luksusta. Arjen taitojen opettelun, taloudellisen ajattelun ja terveellisen ravitsemuksen lisäksi toiminta on antanut asiakkaille hyvää mieltä ja onnistumisen kokemuksia, mukavaa yhdessäoloa ja vuorovaikutustaitoja.

Klikkaa linkkiä ja siirry äänestämään: 
http://www.inhimillisiauutisia.fi/kesakiertue/uutinen/martat-piikkisiilissa


#Martat ovat arjen ytimessä

Marttojen tekemät kotikäynnit ovat löytäneet paikkansa osana Imatran hyvinvointineuvolan toimintaa. Moniammatillisen verkoston avulla tuetaan lapsiperheiden arjessa selviytymistä. Marttojen kotitalousneuvoja opastaa perheitä kotitalouden asioissa. Aiheena voi olla ruoanvalmistus, kodinhoito tai talousasioiden hallinta. Kotikäynneillä päästään toimimaan siinä ympäristössä, jossa perhe arkeaan pyörittää.

Klikkaa linkkiä ja siirry äänestämään:
http://www.inhimillisiauutisia.fi/kesakiertue/uutinen/martat-ovat-arjen-ytimessa


#Martat & reseptejä siviiliin

Ylitornion vankilan kurssilla opetellaan arjen perustaitoja siviiliä varten. Lapin Marttojen kotitalousneuvoja Anna-Liisa Tikkanen vetää kurssit 11.8. ja 12.8.

Terveellisen, maistuvan ja edullisen kotiruoan valmistaminen ei ole salatiedettä, kuten kurssilaiset ovat itse todenneet. Osallistujat saavat taitoja ja käytännön vinkkejä myös siivoukseen ja pyykinpesuun. Samalla opitaan sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista.

Klikkaa linkkiä ja siirry äänestämään: 
http://www.inhimillisiauutisia.fi/kesakiertue/uutinen/martat-resepteja-siviiliin


#Martat kotouttavat

Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan Martat ovat tehneet vuosia yhteistyötä. Tänä kesänä aloitetaan ruokakurssit ja perhekäynnit syyrialaisille pakolaisperheille. Joensuun kaupunki haluaa, että perheet kotoutuvat mahdollisimman hyvin. Perheet saavat sosiaaliohjausta ja opastusta asumiseen, ja heille järjestetään ympäristöön ja suomalaisiin tapoihin tutustumista. Martat opettavat pakolaisille suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavia kodinhoidon taitoja.

Klikkaa linkkiä ja siirry äänestämään: 
http://www.inhimillisiauutisia.fi/kesakiertue/uutinen/martat-kotouttavat


Äänestä ennen 14.6. niin autat, että marttojen hyvät teot pääsevät mukaan uutisauton reitille. 

RAY julkaisee reitin 16.6. Reitti on suuntaa-antava, ja toimitus saattaa tehdä mutkia matkaan hyvän vinkin ilmaantuessa. Reittimuutoksista tiedotetaan inhimillisiäuutisia.fi-sivustolla tai facebookissa (Inhimillisiä Uutisia). Kesäkiertuetta voi seurata sosiaalisessa mediassa: FB, Twitter, Instagram ja YouTube.


Lisätietoja toiminnasta:

https://www.martat.fi/info/hankkeet/arki-sujuvaksi/
https://www.martat.fi/info/hankkeet/arki-sujuvaksi/rikosseuraamusasiakkaiden-kurssit/

www.martat.fi/info/hankkeet/lapsiperheiden-arjen-tukeminen-2015-2016/

Päivi Känsälä, hankekoordinaattori (Arki sujuvaksi),
Marttaliitto paivi.kansala@martat.fi, 050 310 3843

Tea Ruokonen, hankekoordinaattori (Lapsiperheiden arjen tukeminen)
Marttaliitto tea.ruokonen@martat.fi, 050 464 0220