|

|

Hyötylehti luetaan tarkkaan

Marttojen jäsenlehti on hyötylehti, joka on täynnä käyttökelpoisia vinkkejä ja ohjeita. Lehti luetaan tarkkaan, lehdessä julkaistuja ohjeita kokeillaan innokkaasti ja vanhoja numeroita säilytetään pitkään. Nämä seikat kävivät ilmi Martat-lehden lukijatutkimuksessa, jonka toteutti Taloustutkimus Oy. Tutkimukseen osallistui 680 henkilöä.

Martat-lehden numero 3/2017 ilmestyi 15.5., juuri tutkimuksen alla. Kyseinen numero otettiin vastaan mielenkiinnolla: lähes kaikki lukijat (97 %) vähintään selailivat lehteä ja vain 3 % jätti lehden lukematta. Martat-lehteä luetaankin tarkemmin kuin järjestölehtiä keskimäärin. Lukijat ovat lehdelle uskollisia, sillä kaikkien lukijoiden lukijanaoloaika on keskimäärin 9,2 vuotta. Lähes kaikki (96 %) lukevat lehden mieluiten painettuna.

Martat-lehden parissa vietetään aikaa keskimäärin 65 minuuttia ja samaan numeroon tutustutaan keskimäärin 3 kertaa. Molemmat tunnusluvut ovat selvästi parempia kuin järjestölehdillä tai ammatti- ja järjestölehdillä keskimäärin.

Martat-lehti säilytetään erittäin hyvin: 75 % lukijoista säilyttää vähintään mielenkiintoisimmat numerot tai leikkaa mielenkiintoisimmat jutut talteen. Melko moni (22 %) antaa lehden muiden luettavaksi ja vain pieni osa (6 %) ei säilytä sitä lainkaan.

Lähestulkoon kaikki kyselyyn vastanneet (90 %) pitävät Martat-lehteä hyödyllisenä tietolähteenä. Lehdessä olleet vinkit ja ohjeet ovat käyttökelpoisia, sillä lukijat ovat ottaneet ne erittäin hyvin käyttöön. Valtaenemmistö (85 %) lukijoista ilmoittaa kokeilleensa ohjeita useita kertoja. Useimmin käyttöön on otettu ruokaan ja leivontaan liittyviä ohjeita. Myös käsitöihin tai askarteluun, siivoukseen ja kodinhoitoon sekä puutarhaan ja kasvien hoitoon liittyvät vinkit ovat suosittuja.

Yli puolet lukijoista kaipaa lehteen käytännönläheisiä vinkkejä vieläkin enemmän. Lisää juttuja toivotaan ruoasta ja ravitsemuksesta, käsitöistä, kotipuutarhasta sekä kierrätyksestä. Erityisesti 44–54-vuotiaat haluavat lukea ruoasta ja ravitsemuksesta sekä kotipuutarhasta. Heitä kiinnostavat myös vastuulliseen kuluttamiseen liittyvät aiheet. Kodin raha-asioihin liittyvät jutut kiinnostavat erityisesti alle 44-vuotiaita.

Lukijatutkimukseen vastanneet kokivat, että lehti antaa myönteisen kuvan marttajärjestöstä. Heille lehti on hyvä jäsenetu ja luotettava tietolähde, jonka artikkelit ovat asiantuntevia.

Vastauksia avoimeen kysymykseen Miten lehteä voisi mielestäsi kehittää tai mitä muita terveisiä Sinulla on Martat-lehden tekijöille:

”Jos pysyy näin monipuolisena, ei paljoa paremmaksi enää voi tulla.”

”Ei ole kehitysideoita koska lehti on juuri sopiva mulle, lehden aiheet on sekä ajattomia että ajankohtaisia. Se on kaikkien monipuolisesti asioista kiinnostuneiden ja kädentaitoja arvostavien suomalaisten naisten lehti.”

Taloustutkimus Oy toteutti tutkimuksen Marttaliitto ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksella selvitettiin Martat-lehden lukemista, lukutottumuksia ja lukijoiden suhdetta lehteen. Kohderyhmänä oli lehden nimellään saavat jäsenlukijat. Lisäksi kaikilla lehden lukijoilla oli mahdollisuus vastata tutkimukseen. Tiedonkeruu toteutettiin kirje- ja nettikyselynä sekä verkkokyselynä martat.fi-verkkosivuilla 15.−26.5.2017. Martat-lehti on marttajärjestöön kuuluvien jäsenetu. Lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa