|

|

Kuluttajatutkimuskeskuksen asema ja voimavarat turvattava hallinnonuudistuksessa

Kuluttajavirastoa ja Kilpailuvirastoa ollaan yhdistämässä. Samassa yhteydessä Kuluttajatutkimuskeskusta ehdotetaan yhdistettäväksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusyksiköksi. Allekirjoittaneet järjestöt pelkäävät, että nyt ehdotettu uudistus kaventaisi kuluttajatutkimusta ja se rajoittuisi enemmän markkinoiden toimivuuden valvontaan ja kilpailu- ja kuluttajaviraston operatiivisiin selvityksiin. Kotitalous- ja kuluttajaneuvonnan näkökulmasta käytännön neuvonnan tueksi tarvitaan Kuluttajatutkimuskeskuksen tuottamaa luotettavaa, laaja-alaista, monitieteistä ja arjen hallintaa tukevaa tutkimustietoa. Kuluttajan asema markkinoilla vain monimutkaistuu ja päätöksenteko vaikeutuu valintojen määrään lisääntyessä. Kuluttajatutkimuskeskuksella on vankkaa näyttöä hyvästä ja tuloksekkaasta tutkimustyöstä, jonka tulevaisuus vaarantuu nyt tehdyssä esityksessä.

Parhaillaan on käynnissä sektoritutkimuksen selvitysmiesten tekemät tutkimus- ja innovaatiotoimintaa ja rakenneuudistuksia koskevat valtakunnallisia linjaukset. Siksi allekirjoittaneiden järjestöjen mielestä ennen kuin tehdään päätöksiä Kuluttajatutkimuskeskuksen uudistuksesta, on odotettava selvitysmiesten tuloksia.

Allekirjoittaneiden järjestöjen mielestä Kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan turvaamiseksi tutkimus- ja innovaatioverkostossa tulee myös selvittää kaikki erilaiset hallinnolliset ja tulosohjauksen vaihtoehdot.

Marttaliitto ry

toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, marianne.heikkila (at) martat.fi, 050 3751195

Marthaförbund rf

toiminnanjohtaja Christel Raunio, christel.raunio (at) martha.fi, 050 9112050

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

toiminnanjohtaja Liisa Niilola, liisa.niilola (at) maajakotitalousnaiset.fi, 040 5555035

Näkövammaisten Keskusliitto ry

toimitusjohtaja Mauno Lehtinen, mauno.lehtinen (at) nkl.fi, 09 39604601

Kotitalousopettajien liitto ry
puheenjohtaja Anneli Rantamäki, anneli.rantamaki (at) edu.riihimaki.fi, 041 5453212