|

|

Kuluttajaliitto ja Marttaliitto vetoavat elintarviketeollisuuteen: Pakkausmerkinnät kuntoon myös lajittelun osalta

Kuluttajan kannalta pakkausten kierrättäminen oikealla tavalla ei aina ole lainkaan yksiselitteistä. Nykytilanteessa pakkauksilta ei vaadita pakollista merkintää, miten se lajitellaan. Kuluttajaliitto ja Marttaliitto kannustavat elintarviketeollisuutta palveluhengessä parantamaan ja yhtenäistämään pakkausmerkintöjä myös kierrätyksen osalta, jotta entistä suurempi osa yhdyskuntajätteestä päätyy kierrätykseen.

Jätteenkäsittelyn parantaminen on osa EU:n kiertotalouspolitiikkaa ja tuottaa ympäristö-, ilmasto- ja terveyshyötyjä. Kiertotaloudessa tuotteiden, materiaalien ja voimavarojen taloudellinen arvo pyritään säilyttämään talouden kiertokulussa mahdollisimman pitkään.

Yhä useammat kuluttajat ovat halukkaita lajittelemaan jätteensä siten, että mahdollisimman suuri osa päätyy kiertoon ja uusiksi materiaaleiksi.

Tämä ei kuitenkaan ole kuluttajan näkökulmasta lainkaan yksinkertaista, sillä kuluttaja ei voi tietää mitä materiaalia pakkaus on, eikä sitä aina ole merkitty pakkaukseen, kertoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling.

Eri paikkakuntien jätelaitoksilla saattaa olla toisistaan poikkeavia nimityksiä sekajätteelle. Esimerkiksi Helsingissä puhutaan sekajätteestä ja Joensuussa poltettavasta jätteestä. Jätteitään lajittelevan kuluttajan kannalta yhteneväinen kierrätyssanasto on tärkeää, madaltaa kynnystä kierrätykseen ja tuo selkeyttä myös pakkausmerkintöihin.

Selkeät pakkausmerkinnät helpottavat lajittelua ja edesauttavat pakkausjäteraaka-aineen päätymistä uusiokäyttöön, toteaa Marttaliiton pääsihteeri Pirkko Haikkala.

Kuluttajaliitto ja Marttaliitto haastavat suomalaisen pakkausteollisuuden ottamaan vastuun ja laittamaan merkinnät kuntoon sekä näyttämään esimerkkiä myös muiden maiden pakkausteollisuudelle.


Lisätietoja

  • Marttaliiton pääsihteeri Pirkko Haikkala, 044 7136 209
  • Marttaliiton johtava asiantuntija Asta Kuosmanen, 050 5731 765
  • Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling, 040 5566 421