|

|

LAUSUNTO: Marttaliiton lausunto Luomutietohankeraportista

Marttaliitto ry
Lapinlahdenkatu 3 A
00180 Helsinki

Maa- ja metsätalousministeriö

Lausuntopyyntö

diaarinumero 2699/312/2009


Marttaliiton lausunto Luomutietohankeraportista

Marttaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja esittää seuraavaa:

Kuluttajan pitää voida luottaa siihen, että kaikki kaupassa myytävät elintarvikkeet ovat ympäristöystävällisiä, eettisesti tuotettuja, turvallisia ja laadukkaita. Vastakkainasettelua luomun ja tavallisen tuotannon välillä tulee välttää. Kaikki Suomessa tuotettu ruoka on lähiruokaa ja sen tuottaminen työllistää suomalaisia. Ympäristön monimuotoisuutta voidaan ylläpitää sekä luomu- että tavanomaisen tuotannon avulla.

Luomu- ja tavanomaisesti tuotettujen tuotteiden markkinointiargumenttien tulee perustua tutkittuun tietoon. Kuluttajan on voitava tehdä ostopäätöksensä luotettavan tiedon avulla. Luomutuotteiden laadun tulee olla yhtä hyvä, kuin tavanomaisesti tuotettujen tuotteiden.

Luomuruoan menekkiä voisi edistää se, että luomutuotteita, erityisesti tuoreita luomukasviksia olisi tarjolla enemmän ja useimmissa kaupoissa kaikkialla Suomessa. Luomuelintarvikkeiden esillepano kaupassa tulisi olla houkuttelevaa ja sesongit huomioon ottavaa.

Luomutuotteiden tuotekehittely tarvitsee resursseja. Luomuvalmisruokien saatavuus voisi lisätä luomun suosiota myös niissä kotitalouksissa, joissa ruokaa ei tehdä raaka-aineista alkaen.

Resursseja voitaisiin säästää sillä, että tavanomaisen tuotannon ja luomutuotannon neuvontaa, koulutusta ja tutkimusta ei eriytetä toisistaan. Luomun vientiponnistelut tarvitsevat yhteistyötä.

Marttaliitto toivoo, että edellä mainitut asiat otetaan huomioon luomuketjua kehitettäessä.

Marttaliitto ry

Merja Siltanen
hallituksen puheenjohtaja

Marianne Heikkilä

toiminnanjohtaja