|

|

Martat vahvasti lapsiperheiden asialla

Martat on kotitalousneuvontajärjestö, joka perustettiin vuonna 1899 tukemaan perheitä ja kotitalouksia. Martat ovat toimineet kotien ja lapsiperheiden rinnalla kotitalousneuvonnassa vuosikymmeniä. Tänään valtakunnallista kotitalousneuvontaa antavat marttapiirien koulutetut kotitalousasiantuntijat.

Lapsiperheiden arjen neuvontaa on tehty sekä avoimena kaikille perheille että tukea tarvitseville. Kaiken työn tavoitteena on auttaa erilaisten perheiden arkea ja vahvistaa hyvinvointia kotitalousneuvonnalla. Samalla edistetään lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa.

Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä on kutsuttu kansallisen lapsistrategian valmistelun projektipäälliköksi helmikuuhun 2019 asti.

”Marttaliitto on tyytyväinen siihen, että järjestön lapsipoliittinen toiminta on tullut huomatuksi, kun pääsihteeri Marianne Heikkilä, jolla on vankka kokemus asiassa, on kutsuttu kansallisen lapsistrategian valmisteluvastuuseen”, toteaa Marttaliiton puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen.

Työn tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa ja palveluissa. Valmistelua ohjaa laajapohjainen yhteiskunnan eri aloilta koottu ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Työeläkevakuuttajat TELA:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes ja varapuheenjohtajina opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee. Hankkeen projektipäällikkönä aloittaa 1.8.2018 Marianne Heikkilä, joka on hankkeen ajan toimivapaalla Marttaliiton pääsihteerin tehtävästä. Tehtävä täytetään määräaikaisella sijaisuudella 1.8-28.2.2019.

”Lapsiperheiden parissa työskentelevät ovat todella odottaneet lapsistrategian valmistelun käynnistymistä. Lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan vahvistamisella ja lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvalla toimintakulttuurilla on suuri merkitys yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, palveluissa ja lapsen näkyväksi tekemisessä. Kansallinen lapsistrategia tulee olemaan merkittävä lapsi- ja perhepolitiikkaa ohjaava väline. Meitä kaikkia tarvitaan tulevien sukupolvien yhteiskunnan rakentamiseen nyt. Marttaliitosta, järjestöjen luottamustehtävistä ja seurakunnista hankitusta lapsipoliittisessa asiantuntemuksesta on tehtävän hoidossa tukea”, sanoo Marianne Heikkilä.

Valmistelutyöstä vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Sitra osallistuu valmisteluun tuomalla asiantuntemusta strategiaprosessin työskentelymenetelmiin. Lapsistrategiasta kiinnostuneet sidosryhmät pääsevät osallistumaan työhön mm. laajapohjaisessa lapsifoorumissa.


Lisätietoja

Marttaliitto on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia, toimivaa ja kestävää arkea sekä kotitalouden arvostusta. Marttajärjestö on arjen asiantuntija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Vuonna 2017 kotitalousneuvontamme tavoitti yli 104 000 kansalaista. Martoissa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi. Martat tekivät vuonna 2017 vapaaehtoistoimintaa yli puoli miljoonaa tuntia. Arvojamme ovat onnistumisen ja oppimisen ilo, yhdessä tekeminen, avoimuus, valinnat kestävään arkeen ja rohkeasti omana itsenään oleminen. Elämä on parasta itse tehtynä.