|

|

Marttaliiton ja LähiTapiolan yhteinen panostus taloudellisen osaamisen edistämiseen

Marttaliitto ja LähiTapiola jatkavat yhteistyötään nuorten taloudellisen osaamisen edistämiseksi. Yhteistyösopimusta on jatkettu vuoden 2017 loppuun.

Keskeinen osa yhteistyötä ovat Pidä kiinni rahoistasi -kurssit ja omaan kotiin ensimmäistä kertaa muuttaville nuorille suunnattu Aikuispakkaus. Yhteistyön tarkoituksena on parantaa nuorten taloudellista turvallisuutta, herättää nuorten kiinnostus omien raha-asioiden hoitoon ja oman talouden hallintaan. Nuorille järjestetään mm. luentoja, tietoiskuja ja toiminnallisia, talousneuvontapainotteisia ruokakursseja.

Valtakunnallisen yhteistyön lisäksi sopimus sisältää alueellisen ulottuvuuden. LähiTapiolan alueyhtiöt ja Marttapiirit voivat sopia muusta yhteistyöstä ja tapahtumista keskenään alueellisen tarpeen mukaan. Edellisvuosina alueellisen yhteistyön muotoja ovat olleet esimerkiksi yhteiset tilaisuudet ja asiantuntijayhteistyö.

”LähiTapiolaa ja Marttoja yhdistää yhteinen tahtotila: haluamme kannustaa nuoria ja iäkkäämpiäkin ihmisiä parantamaan omaa taloudellista turvallisuuttaan,” sanovat toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä Marttaliitosta ja johtaja Arto Heinonen LähiTapiolasta.

LähiTapiola ja Martat ovat yhdessä jo usean vuoden ajan olleet edistämässä nuorten ymmärrystä oman talouden hallinnan merkityksestä ja vaikutuksista.

Lisätietoja

Marianne Heikkilä, toiminnanjohtaja, Marttaliitto
puh. 050 375 1195, s.posti marianne.heikkila@martat.fi

Arto Heinonen,
johtaja, LähiTapiola
puh. 050 555 4411, s.posti arto.heinonen@lahitapiola.fi