|

|

SuomiAreena Porissa – Yritykset valmiita palkkaamaan maahanmuuttajia

Nopea työllistyminen edistäisi kotoutumista. Suomalaiset yritykset suhtautuvat myönteisesti maahanmuuttajien ja oleskeluluvan saaneiden pakolaisten palkkaamiseen.

 Yli viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä jopa 92 % pitää mahdollisena, että ne voisivat tulevaisuudessa rekrytoida Suomessa pidempään asuneita maahanmuuttajia. Enemmistö yrityksistä (76 %) suhtautuu myönteisesti myös ajatukseen palkata oleskeluluvan saaneita pakolaisia.

Käytännössä maahanmuuttajia on kuitenkin viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana palkannut vain noin joka neljäs yritys. Samaan aikaan 38 % yrityksistä kertoi, että niillä on ollut vaikeuksia löytää työvoimaa etenkin työntekijätason tehtäviin.

Tiedot käyvät ilmi Taloustutkimus Oy:n tekemästä tutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi 150 henkilöstöasioista päättävää henkilöä yrityksissä, jotka työllistävät vähintään viisi henkilöä. Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla 14.-22.6.2016. 

Taloustutkimus toteutti tutkimuksen Skanskan, Opteamin, Marttaliiton ja Suomen Punaisen Ristin toimeksiannosta. Tuloksia esitellään Porin SuomiAreenankeskustelussa Kahdeksan reseptiä kotoutumiseen – Mitä Suomen pitää tehdä paremmin? tänään maanantaina.

Suurimmaksi esteeksi maahanmuuttajien palkkaamiselle yritykset ilmoittivat kielitaidon puutteen. Näistä yrityksistä suurin osa (79 %) ei kuitenkaan ollut tehnyt mitään käytännön toimia, jotta kielitaito ei olisi rekrytoinnin esteenä. Vaihtoehtoina toimenpiteiksi lueteltiin muun muassa englannin käyttö apukielenä, mentorin tuki ensimmäisinä työviikkoina, perehdytysmateriaalien kääntäminen eri kielille ja kielikurssin tarjoaminen työntekijälle.

 “Työvoimapula on monilla aloilla ilmeinen. Yritysten täytyy nyt opetella ylittämään kieleen ja kulttuuriin liittyvät käytännön esteet ja ennakkoluulot. Hyviä käytäntöjä monikieliseen perehdyttämiseen löytyy. Vastuu erilaisuuden hyväksymisestä on jokaisella työyhteisön jäsenellä”, sanoo henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä Skanskalta. Rakennusalalla monikieliset ja -kulttuuriset työyhteisöt ovat olleet arkipäivää jo vuosia. 

Kyselyn mukaan yritykset toivovat Suomelta maahanmuuttajien nykyistä nopeampaa kotouttamista työelämään ja tehokasta kielikoulutusta. Yhteiskunnan tuki alkuvaiheen kuluissa, kuten kielikurssien järjestämisessä, auttaisi osaltaan työllistämistä.

 “Olennaista juuri nyt on nopeuttaa pääsyä työelämään ja sitä kautta kotoutumista. Tämä vaatii riittävää resursointia, mutta myös viranomaisten, yritysten ja järjestöjen saumatonta yhteistyötä. Elinkeinoelämä ja järjestöt kannattaa ottaa tiiviisti mukaan kotoutumispolkujen suunnitteluun, sillä niiden rooli käytännön kotoutumistyössä on jo nyt merkittävä”, sanoo pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punaisesta Rististä. 

Lisätiedot

Pääsihteeri Kristiina Kumpula, Suomen Punainen Risti, kristiina.kumpula@punainenristi.fi, 020 701 2010

Henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä, Skanska Oy, kirsi.mettala@skanska.fi, 040 504 4855

Toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, Marttaliitto, marianne.heikkila@martat.fi, 050 375 1195

Toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen, Opteam Oy, minna.vanhala-harmanen@opteam.fi, 0400 511 786

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Cristina Rinnetie-Uski, Skanska Oy, cristina.rinnetie-uski@skanska.fi, puh. 040 501 9816 (lisätietoja tutkimuksesta)


Saman padan äärellä -teltta


Maanantaista perjantaihin 11.-15.7. klo 10-18
Kansalaistori, Pori

Lisätiedot

Terhi Lindqvist, Marttaliiton kehittämispäällikkö

terhi.lindqvist@martat.fi, 050 516 9412

Anni-Mari Syväniemi, MTK:n Ruokakulttuuriasiamies

anni-mari.syvaniemi@mtk.fi, 050 511 8909

https://www.punainenristi.fi/suomiareena