|

|

Yhteisvastuun 60-vuotisjuhlakeräys avataan Pyhän Olavin kirkossa 7.2.2010

Yhteisvastuukeräys käynnistyi sunnuntaina. Sastamalan Pyhän Olavin kirkossa pidetyssä ja suorana TV1:ssä lähetetyssä jumalanpalveluksessa saarnasi keräyksen tämän vuoden esimies arkkipiispa Jukka Paarma. Arkkipiispa kehotti suomalaisia auttamiseen, arkienkeliyteen. ”Enkeli auttaa pimeydestä valoon. Juuri nyt mielessä ovat todellisessa elämän ahdingossa elävät haitilaiset ja apua tarvitsevat kotimaan lapsiperheet.” 60-vuotias Yhteisvastuukeräys auttaa köyhiä lapsiperheitä turvaamaan jokapäiväisen leipänsä Suomessa ja Haitissa.

Poikkeuksellisesti etuajassa liikkeelle lähteneet Yhteisvastuun vapaaehtoiset ovat keränneet katastrofiapua Haitin maanjäristyksen uhreille jo tammikuun puolivälistä lähtien. 7.2. mennessä kertyneet varat ohjataan lyhentämättöminä Kirkon Ulkomaanavun hätäapuun Haitissa. Keräyksen virallisen käynnistymisen jälkeen varat käytetään Yhteisvastuun perinteen mukaan sekä kotimaassa tehtävään avustustyöhön että Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun.

Tyhjä vatsa on karu alku elämälle

Suomessa kasvaa köyhyydessä yli 150 000 lasta. Luku on kolminkertaistunut sitten 1990-luvun laman. Köyhiksi luokitellaan kotitaloudet, joiden tulot ovat alle 60 prosenttia väestön keskitulosta. Lapsilisät ja kotihoidon tuki eivät ole nousseet samassa tahdissa elinkustannusten kanssa ja verotuksen perhevähennyksistä on luovuttu.

Niukkuus näkyy nopeasti myös perheen ruokapöydässä. ”Yhteisvastuu tuo tilanteeseen helpotusta marttojen ja seurakuntien yhteistyöllä”, sanoi keräysjohtaja Tapio Pajunen. Kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville lapsiperheille ympäri Suomen tarjotaan käytännönläheistä tukea edullisen ruoan laitossa sekä ruokakursseilla että kotikäynneillä.

”Tässä yhteisponnistuksessa kaikki kantavat lähimmäisenvastuutaan ja välittämisen voimaa, jolla suomalaista yhteiskuntaa rakennetaan. Suomalaisten lapsiperheiden elinolojon parantaminen on kaikkien meidän yhteinen tehtävä, jossa martat haluavat myös olla mukana,” totesi Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä.


Haitissa miljoonat ihmiset tarvitsevat apua

Haiti on läntisen pallonpuoliskon köyhin maa. Tuhoisan maanjäristyksen
seurauksena jopa yli 150 000 ihmisen arvioidaan kuolleen ja 3 miljoonan olevan ulkopuolisen humanitaarisen avun tarpeessa. Ennen maanjäristystäkin kaksi miljoonaa ihmistä kärsi nälästä ja kaksi kolmasosaa yli yhdeksänmiljoonaisesta kansasta eli alle kahdella dollarilla päivässä.

Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisen työn johtajan Jouni Hembergin mukaan Ulkomaanapu on toimittanut Haitiin jo lähes 800 perhetelttaa ja 30 koulutelttaa, 384 000 vedenpuhdistustablettia, jotka riittävät noin 10 000 ihmiselle 2-3 kuukauden tarpeisiin, 10 000 vesikanisteria sekä viisi vedenpuhdistusjärjestelmää, joista jokainen tuottaa tunnissa 4 000 litraa puhdasta juomavettä. Akuutin tilanteen helpotettua lahjoitusten avulla koulutetaan hädänalaisia perheitä ja yhteisöjä kehittämään viljelymenetelmiä, varautumaan luonnonkatastrofeihin ja suojelemaan ympäristöä.

60 prosenttia yhteisvastuuvaroista käytetään Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. 20 prosenttia menee köyhien lapsiperheiden auttamiseen Suomessa ja loput 20 prosenttia seurakuntien, kirkon ja hiippakuntien diakoniatyöhön.

Yhteisvastuukeräys on Suomen suurin vuosittainen kansalaiskeräys. Sen suojelijana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen, jonka avajaispuhe lähetetään TV1:ssä su 7.2. klo 14.


Lisätietoja ja kuvia:

www.yhteisvastuu.fi, www.kirkonulkomaanapu.fi

Keräysjohtaja Tapio Pajunen p. 0400 870 041
Kampanjasuunnittelija Laura Hakoköngäs p. 0400 955 047
Tiedottaja Maija Sankari, Kirkon ulkomaanapu p. 040 559 4030 (Haitia koskevat tiedustelut)

Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä p. 010838 5532